wWw.XuZing.Net.Ms wWw.XuZing.Net.Ms - **** Xu – **** Thẻ Zing – **** Game ( VNG ) Thành Công 100%Chào các bạn sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn **** Xu trưc tuyến chi tiết tại wWw.XuZing.Net.Ms . Cách **** rất đơn giản : Video Hướng Dẫn **** Xu:[/b] [/b]http://www.youtube.com/watch?v=RPwj4tT2lAg[/b] Bước 1 : Đầu tiên các bạn truy cập vào website: wWw.XuZing.Net.MsBước 2 : Nhập thông tin đăng ký ****Bước 3 : Thanh toán vật phẩm bằng Thẻ ‘ Zing ‘ ( VNG ) tương ứng với giá tiền ****Bước 4 : Chờ Server kiểm tra Thẻ Ai **** thành công xin mọi người cho ý kiến để website : wWw.XuZing.Net.Ms Ngày càng phát triển hơn. Chúc các bạn thành công…!