PDA

View Full Version : Hướng Dẫn Nhiệm vụ nhập môn Bí CungBồ Đề Đạt Ma
07-09-2012, 05:45 PM
Bí Cung Hộ Cung Đoàn
Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Bí Cung Hộ cung đoàn - Thái hoa huyền nữ
- Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 4 thành.
- Vị trí: Tử Hà Động.
Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Bí Cung Hộ cung đoàn - Thái hoa huyền nữ

http://no9.upanh.com/b5.s27.d2/78208c38e2993d8c847c9b7ffff0a4b9_47034869.bc1.700x 0.jpg- Bước 2: Đánh bại 3 tên Nhàn lương

http://no1.upanh.com/b1.s1.d4/2964491b8ca7a3807bf11d427d6644db_47034871.bc2.700x 0.jpg- Bước 3: Đến gặp Bí Cung Hộ cung đoàn - Thái hoa huyền nữThần Nữ Quan

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Bí Cung Hộ cung đoàn - Thái hoa huyền nữ.
- Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 5 thành.
- Vị trí: Tử Hà Động.
- Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành - Bí Cung Hộ Cung Đoàn.
Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Bí Cung Hộ cung đoàn - Thái hoa huyền nữ.
- Bước 2.1: Đánh bại Nhện, thu thập 1 xác nhện

http://no2.upanh.com/b1.s27.d1/666c365a16b8d38313b336ee547c7afb_47034872.bc3.700x 0.jpg- Bước 2.2: Đánh bại Khô lâu, thu thập 1 thi độc

http://no4.upanh.com/b2.s28.d3/fdcb7ca7521c3d653026dba37ec034df_47034874.bc4.700x 0.jpg- Bước 2.3: Đánh bại Rắn, thu thập 1 da rắn

http://no6.upanh.com/b1.s27.d1/598576c743f541097e6352353c0a75af_47034876.bc5.700x 0.jpg- Bước 3: Đến gặp Bí Cung Hộ cung đoàn - Thái hoa huyền nữ.
- Bước 4: Đến gặp Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô

http://no7.upanh.com/b3.s27.d2/030ed52f05976d09af84341d6d121407_47034877.bc6.700x 0.jpg- Bước 5: Uống 1 trong 2 loại thuốc.
- Bước 6: Đến gặp Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô.
- Bước 7: Đến gặp Bí Cung Cung chủ Hoàn hồn thiên nữ

http://no9.upanh.com/b2.s29.d4/5b0619df5bd8298598e5233deacb367f_47034879.bc7.700x 0.jpg


Vũ Nữ Phi Kiếm

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô.
- Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 1.
- Vị trí: Tử Hà Động.
- Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành - Thần Nữ Quan.
Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô.
- Bước 2.1: Đánh bại Huyết khô lâu, thu thập 3 huyết độc

http://no1.upanh.com/b2.s26.d1/e0fe0e947912b0dd6ed8018c89757ce9_47034881.bc8.700x 0.jpg- Bước 2.2: Đánh bại Khô lâu, thu thập 5 thi độc

http://no4.upanh.com/b6.s26.d2/145f254c9c516b81ef298aa772ca0a50_47034884.bc9.700x 0.jpg- Bước 3: Đến gặp Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô.
- Bước 4: Chọn 1 trong 3 môn võ công luyện đến 1 thành.
- Bước 5: Đến gặp Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô.Mỹ nữ thụ nạn

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Bí Cung Tổng sự Phi thiên tiên tử.
- Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 5 thành.
- Vị trí: Tử Hà Động.
- Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành - Vũ Nữ Phi Kiếm.
Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Bí Cung Tổng sự Phi thiên tiên tử

http://no6.upanh.com/b2.s28.d3/10caa938acde7b57db70944ecd0eb005_47034886.bc10.700 x0.jpg- Bước 2: Đến gặp Thái hoa huyền nữ

http://no8.upanh.com/b4.s28.d2/7d44d0fc4757a1a1e372f667794e10f3_47034888.bc11.700 x0.jpg- Bước 3: Đánh bại Bạch ảnh đội viên.

http://no9.upanh.com/b2.s27.d2/eed94cce309fe5f81858f71d1e77afc4_47034889.bc12.700 x0.jpg- Bước 4: Đến gặp Bí Cung Tổng sự Phi thiên tiên tử.Bí Nữ Hoán Thiên

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Bí Cung Tổng sự Huyền thiên quỷ nữ.
- Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 9 thành.
- Vị trí: Tử Hà Động.
- Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành - Mỹ nữ thụ nạn.
Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Bí Cung Tổng sự Huyền thiên quỷ nữ

http://no0.upanh.com/b4.s27.d2/80b1371e650012a62c2a2afd49417d80_47034890.bc13.700 x0.jpg- Bước 2: Đánh bại 10 tên Bạch Ảnh đội

http://no1.upanh.com/b2.s29.d4/9a649686786a54515e1b5b36c1d6c1be_47034891.bc14.700 x0.jpg- Bước 3: Đến gặp Bí Cung Tổng sự Huyền thiên quỷ nữ.

Cửa sinh hồn

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô.
- Thành tựu yêu cầu: Ngọc đỗng xong suy 1 thành.
- Vị trí: Tử Hà Động.
- Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành - Bí Nữ Hoán Thiên.
Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô.
- Bước 2.1: Đánh bại Thiết giáp khô lâu

http://no3.upanh.com/b1.s28.d1/87bb26f5c355de681a85b774a3d88da2_47034893.bc15.700 x0.jpg- Bước 2.2: Đánh bại Hắc khô lâu

http://no4.upanh.com/b2.s27.d1/3b8f53f21452a0187573efe3a5aabedc_47034894.bc16.700 x0.jpg- Bước 3: Đến gặp Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô.
- Bước 4: Đến gặp Bí Cung Cung chủ Hoàn hồn thiên nữ. Nhận 1 trong 4 chức trách môn phái.Khai Đỉnh Đại Pháp

Điều kiện:
- Người giao nhiệm vụ: Bí Cung Thiếu cung chủ Tử hà thần nữ.
- Thành tựu yêu cầu: Dưới Ngũ long phụng thánh 1 thành.
- Vị trí: Tử Hà Động.
- Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành – Cửa sinh hồn và nhận chức trách.
Hướng dẫn:
- Bước 1: Đến gặp Bí Cung Thiếu cung chủ Tử hà thần nữ

http://no5.upanh.com/b5.s26.d2/23a47a4d4f5f5c19b200632ab6da2c29_47034895.bc17.700 x0.jpg- Bước 2: Chọn lại chức trách và xoá điểm ngũ khí lẫn ngộ ý . Lưu ý, các võ công trước đây sẽ bị phế hết trừ các loại sơ cấp như khinh công, nội công, thân pháp sơ cấp, chiêu thức nhập môn.

chung_vtc
07-09-2012, 06:38 PM
Cho mình hỏi là làm hết nhiệm vụ ở map thôn tân thủ lần đầu đăng nhập vào game thì lên lv bao nhiêu, và khi đấy đánh mấy con quái ở nhiệm vụ nhập môn có còn ra đồ nữa không vậy? bicung1

Độc Hành
07-09-2012, 06:40 PM
Mấy giờ rồi còn làm map tân thủ

Bồ Đề Đạt Ma
07-09-2012, 06:56 PM
Cho mình hỏi là làm hết nhiệm vụ ở map thôn tân thủ lần đầu đăng nhập vào game thì lên lv bao nhiêu, và khi đấy đánh mấy con quái ở nhiệm vụ nhập môn có còn ra đồ nữa không vậy? bicung1

Quái ở map tân thủ thấp,bạn có thể làm hết nhiệm vụ ở thôn tân thủ.Sau đó thích phái nào bạn đến phái đó làm nhiệm vụ nhập môn.

chung_vtc
07-09-2012, 07:00 PM
Mấy giờ rồi còn làm map tân thủ
Mình nghỉ 9D khá lâu rồi nên không biết gì về map tân thủ, mà nghe bảo làm hết nv ở đó có thêm vài đồ hỗ trợ nên mới hỏi thôi.


Quái ở map tân thủ thấp,bạn có thể làm hết nhiệm vụ ở thôn tân thủ.Sau đó thích phái nào bạn đến phái đó làm nhiệm vụ nhập môn.
Thanks bạn đã giải đáp.

Cửu Vĩ Hồ Ly
07-09-2012, 08:49 PM
Mình nghỉ 9D khá lâu rồi nên không biết gì về map tân thủ, mà nghe bảo làm hết nv ở đó có thêm vài đồ hỗ trợ nên mới hỏi thôi.


Thanks bạn đã giải đáp.

Bạn cứ làm nhiệm vụ ở Thanh Trúc Thôn, khi có nhiệm vụ Tham quan Bí Cung thì đến bí cung gia nhập môn phái sau đó quay về Thanh Trúc Thôn làm nốt nhiệm vụ (hết nv là Ngưng Thần 1 hay 2 ý).
Sau đó lại quay về Bí Cung mà train như thường.

chung_vtc
07-09-2012, 09:13 PM
Bạn cứ làm nhiệm vụ ở Thanh Trúc Thôn, khi có nhiệm vụ Tham quan Bí Cung thì đến bí cung gia nhập môn phái sau đó quay về Thanh Trúc Thôn làm nốt nhiệm vụ (hết nv là Ngưng Thần 1 hay 2 ý).
Sau đó lại quay về Bí Cung mà train như thường.
Cảm ơn bạn, hẹn gặp bạn trong game :D

Yogi
07-10-2012, 05:00 PM
lần trước bị mắc ở nv DLH thứ 2, ai chỉ giúp đi
mắc ở nv gì liên quan đến HP ấy :(

0946683792
07-11-2012, 04:36 PM
Ban con code hok cho minh 1 kai va lam ban ah thx
Nguyenthachkg85@yahoo.com

nvtb333
07-11-2012, 05:53 PM
hồi đó mày mò mãi mới làm đc cái nv :( ...

kazulami1
07-13-2012, 11:20 AM
hjx...lần đầu chơi Bí Cung không bít nv mò đến bao lâu mí vô được phái đây...mông là sẽ được ae giúp nhiệt tình in game...^^!!

omeolai
07-14-2012, 06:11 PM
ui
...........

Tu La
07-31-2012, 09:17 AM
Cho minh hoi Q Man han lanh nguyet danh con Hung tac o dau voi
Sr vua cai lai win khong co vietkey

Trieu-Man
08-01-2012, 08:35 AM
hix lâu rồi mới chơi lại cũng pó cước. không biết khi nào mới được chọn class đây

quachthaihai
08-05-2012, 11:18 AM
Cho minh hoi Q Man han lanh nguyet danh con Hung tac o dau voi
Sr vua cai lai win khong co vietkey

Danh o cai trai gi do nam o ben trai ban do,nhug phai lam xong nv con kia cho cay bua moi phai cua vao duoc

belle
08-05-2012, 11:24 PM
bạn ơi cho mình hỏi với :( mình đã làm xong nhiệm vụ thần nữ quan và đang làm nhiệm vụ vũ nữ phi kiếm. Mình đã kiếm được 5 thi độc và 3 thi độc nhưng mà lúc đến gặp Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô thì ko trả được quest này :"< nó ko hiện lên hỏi chấm hay gì gì cả, cũng chẳng có chọn 1 trong 3 môn võ công luyện đến 1 thành mặc dù trong bảng nhiệm vụ vẫn ghi hoàn thành ! mình đến gặp Bí Cung Tổng sự Phi thiên tiên tử để nhận quest khác cũng ko được :"< mình phải làm gì h

zoannhat
08-12-2012, 07:28 AM
Mấy bạn cho mình hỏi, hôm trước mình đang làm Nv Cửa Sinh Hồn, mình nhận chức trách rồi sau đó wa gặp Bí Cung cung chủ, đang xem thì bị dizz zăng ra ngoài, mình chưa kịp bấm chọn tẩy điểm ngũ khí, mãi đến hôm sau OBT mình mới vào lại được thì thấy ko tẩy điểm ngũ khí ở chỗ Bí Cung cung chủ được nữa T^T! Trong Phong Vân lục thì NV đó chưa có chữ "hoàn thành", vậy có nghĩa là giờ mình không hoàn thành nó được phải không? Vậy NV kế tiếp mình có nhận được nữa không? Có cách nào để làm lại không hay là mình phải bỏ chơi lại nhân vật khác vậy (nghe hù như thế) thieulam3