PDA

View Full Version : Hướng Dẫn Vị Trí Các Mini Bosssodoku
07-04-2012, 02:20 PM
Dạo quanh diễn đàn mình chưa thấy có topic nào hướng dẫn vị trí các mini boss trong 9D,mình mạn phép lập topic này hướng dẫn cho các bạn mới chơi biết vị trí các mini boss trong game để tiện trong việc up lvl.
Mini boss (hay còn gọi là boss danh phẩm)là Boss mà cùng level mình (tức là khi đánh thấy màu) thì sẽ được x3 hay x 4% kinh nghiệm cùng với danh phẩm.
Các boss danh phẩm:

Thạch Gia Trang
- Nhền nhện To
- Gấu Xám To

Trịnh Châu
- Rắn Xám
- Sói Xám

Đại ĐỒng
- Mỵ Vô Ảnh
- Man dressed in gray

Tế Nam

- Hắc Phong Hoang Mã Đội Viên
- Ma Ảnh Đội Viên

Nam Xương
- Hắc Báo Câu Hồn
- Sener Golddeva with better power

Hàng Châu
- Conqueror to Sky Wolf
- Hắc Hổ

Liêu Đông
- Black Raksasa
- Lady with enchanted armor

Bắc Hải

- Voi Tuyết Hung dữ
- Báo Tuyết

Bạch Đạo

Trịnh Châu

Rắn Xám:Ngọc Đỗng Song Xuy 6 (lvl 30)
http://i129.photobucket.com/albums/p218/zombie893/Mini%20boss/snake.jpg

Sói Xám: Chu Thiên Hỏa Phù 4 (lvl 40)
http://i129.photobucket.com/albums/p218/zombie893/Mini%20boss/1.jpg

http://i129.photobucket.com/albums/p218/zombie893/Mini%20boss/Zhengzhou.jpg

http://i1064.photobucket.com/albums/u362/aynrand86/11970942881990436204johnny_automatic_border_2svgme d.png

Tế Nam

Ma Ảnh Đội Viên: Chu Thiên Hỏa Phù 12 (lvl 48)
http://i129.photobucket.com/albums/p218/zombie893/Mini%20boss/3.jpg

Hắc Phong Hoang Mã Đội Viên: Dương Quang Nhị Hiện 10 (lvl 58)
http://i129.photobucket.com/albums/p218/zombie893/Mini%20boss/2.jpg

http://i129.photobucket.com/albums/p218/zombie893/Mini%20boss/Jinan.jpg

http://i1064.photobucket.com/albums/u362/aynrand86/11970942881990436204johnny_automatic_border_2svgme d.png


Nam Xương


Hắc Báo Câu Hồn: Ngũ Khí Triều Nguyên 3 (lvl 99)
http://i129.photobucket.com/albums/p218/zombie893/Mini%20boss/lep.png

Sener Golddeva with better power: Ngũ Khí Triều Nguyên 12 (lvl 108)
http://i129.photobucket.com/albums/p218/zombie893/Mini%20boss/4.jpg

http://i129.photobucket.com/albums/p218/zombie893/Mini%20boss/Nanchang.jpg

LouisVuitton
07-04-2012, 03:30 PM
Có mấy con này chẳng mấy mà có ần 5 khí =p~

chris01
07-04-2012, 03:36 PM
chắc mấy con này bên Hàn mới có đúng k bạn. Cha biết bên minh có không nữa, Hy vọng có thôi.
up cho bạn chủ thớt

magiaoa11
07-04-2012, 03:38 PM
Mở sever ai nhanh hơn thì người đó ăn :D đông nghịt bao nhiêu người thế ganh sao đc

…Rồng…
07-04-2012, 04:00 PM
Mở sever ai nhanh hơn thì người đó ăn :D đông nghịt bao nhiêu người thế ganh sao đc
Theo mình thì ăn làm gì cứ trian lên N2 hả đi kím boss mini mà ăn!