PDA

View Full Version : Hướng Dẫn Full Đế Long Hành Lục Lâm-Hình ảnhmickeyms
08-11-2012, 02:57 PM
mình biên dịch thêm Q nữa phục vụ cho các bạn Lục Lâm. tỷ mỷ như của Ma giáo.
tuy nhiên tại thời điểm hiện tại mình đang làm mục lục tên Q, cụ thể mình sẽ làm từ từ, các bạn thông cảm còn nhiều việc khác quan trọng hơn magiao3
hiện tại đã biên dịch xong toàn bộ Q- mọi người xem- vui ủng hộ mình cái nhé- are you welcome.
các bạn cần làm nhiệm vụ nào, click vào tên nhiệm vụ là nó tự chuyển đến bài hướng dẫn
mong trial mod không xóa các comment khi mình chưa xong Q do nó sẽ làm thay đổi số trang
kích vào picture, nhìn lên góc trên bên phải sẽ thấy vị trí của Q, nếu bạn chửa biết
Chương 1. Quá trình luyện công
- h1.Tu luyện hoạt lục sơn (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page1/#2)
- h2.Hình bóng lẩn khuất trong bóng tối (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page1/#3)
- h3.Tài nữ Chân Diêu Sơn (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page1/#4)
- h4.Nghĩa khí bao trùm núi non (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page1/#5)
Chương 2. Mãnh Quỷ Ngô Mộc
- h1.Anh hùng ám oán sơn (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page1/#6)
- h2.Hạ tiêu tiêu vu sơn (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page1/#7)
- h3.Mãn khang u oán sơn (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page1/#8)
- h4.Phân tán trúc phong sơn (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page1/#9)
- h5.Hoài biệt hận dã sơn (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page2/#13)
- h6.Khốc thanh chuyển bi sơn1 (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page2/#14)
- h7.Khốc thanh chuyển bi sơn 2 (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page2/#15)
- h8.Khốc thanh chuyển bi sơn 3 (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page2/#16)
- h9.Phong nguyệt vô tình sơn (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page2/#17)
- h10.Sinh tử mang mang sơn (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page2/#18)
- h11.Quyết chiến tiền dạ 1 (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page2/#19)
- h12.Quyết chiến tiền dạ 2 (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page2/#20)
- h13.Quyết chiến tiền dạ 3 (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page3/#21)
- h14.Tình thi hà vật (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page3/#22)
- h15.Huyết địch cuồng phong (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page3/#23)
- h16.Cửu long ngọc bích (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page3/#24)
Chương 3. Phi Tình Giang Hồ
- h1.Bàn căn thác tiết (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page3/#26)
- h2.Tiến trình hiệp khách (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page3/#28)
- h3.Lục lâm ngũ điểu (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page3/#29)
- h4.Sát sinh bộ (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page3/#30)
- h5.Ám trung hung thủ (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page4/#31)
- h6.Manh mối của tử vong cốc (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page4/#32)
- h7.Diêm vương cốc chết chóc (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page4/#33)
- h8.Nhân tài hà xứ (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page4/#34)
- h9.Lục chỉ huyết thư (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page4/#35)
- h10.Giang hồ bí sử (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page4/#36)
Chương 4.Thiên nhật khai hoa
- h1.Quỷ linh thạch nhũ (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page4/#37)
- h2.Oa giác chi tranh (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page4/#38)
- h3.Sát nhân lậu danh (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page4/#39)
- h4.Con dấu bị vỡ (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page4/#40)
- h5.Hắc long bang (http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14657-Full-%C4%90%C3%AA%CC%81-Long-Ha%CC%80nh-Lu%CC%A3c-L%C3%A2m-Hi%CC%80nh-a%CC%89nh/page5/#41)

mickeyms
08-11-2012, 03:29 PM
H.1 Tu luyện hoạt sơn
Bắt đầu Q tại Chung Diêu- người đóng góp môn phái.

.................................. http://img338.imageshack.us/img338/1756/01deadlytongue.th.jpg (http://img338.imageshack.us/i/01deadlytongue.jpg/)

đưa cho anh ta 200 gold
.............................. http://img840.imageshack.us/img840/8368/02selectingkungfu.th.jpg (http://img840.imageshack.us/i/02selectingkungfu.jpg/)

rồi anh ta yêu cầu bạn chọn một trong 3 môn võ công, bạn chọn lấy một và học chúng, khi hoc xong quay lại gặp anh ta hoàn thành nhiệm vụ

mickeyms
08-11-2012, 03:37 PM
H2. Hình bóng lẩn khuất trong bóng tối
Bắt đầu tại Nhược chỉ Lan
...................... http://img827.imageshack.us/img827/447/01littlewind.th.jpg (http://img827.imageshack.us/i/01littlewind.jpg/)

Cô ta yêu cầu bạn đi tìm ly rượu bị bọn Bạch ảnh tổ viên lấy. Bạn hãy đi đánh bọn này đến khi lấy được ly rượu

http://img38.imageshack.us/img38/2184/03doing.th.jpg (http://img38.imageshack.us/i/03doing.jpg/)http://img23.imageshack.us/img23/2310/02doing.th.jpg (http://img23.imageshack.us/i/02doing.jpg/)http://desmond.imageshack.us/Himg830/scaled.php?server=830&filename=04brokenglasss.jpg&res=landing (http://img830.imageshack.us/i/04brokenglasss.jpg/)

Đưa ly rượu đến lục lâm vương và cuối cùng đến báo cáo với CHung DIêu. hoàn thành nhiệm vụ
http://img251.imageshack.us/img251/4919/06blackpanther.th.jpg (http://img251.imageshack.us/i/06blackpanther.jpg/)http://img203.imageshack.us/img203/3030/07deadlytongue.th.jpg (http://img203.imageshack.us/i/07deadlytongue.jpg/)http://desmond.imageshack.us/Himg832/scaled.php?server=832&filename=08sterilizedwater.jpg&res=landing (http://img832.imageshack.us/i/08sterilizedwater.jpg/)

mickeyms
08-11-2012, 03:46 PM
H3. Tài nữ Chân Diêu Sơn
Bắt đầu tại Nhược CHỉ Lan
....... http://img819.imageshack.us/img819/447/01littlewind.th.jpg (http://img819.imageshack.us/i/01littlewind.jpg/)

Kiếm 10 cái mặt nạ từ bọn Bạch ảnh tổ viên,
....http://img704.imageshack.us/img704/2310/02doing.th.jpg (http://img704.imageshack.us/i/02doing.jpg/)......http://img834.imageshack.us/img834/6126/04doinga.th.jpg (http://img834.imageshack.us/i/04doinga.jpg/)......http://img705.imageshack.us/img705/6619/06doing.th.jpg (http://img705.imageshack.us/i/06doing.jpg/)
http://desmond.imageshack.us/Himg96/scaled.php?server=96&filename=03whiteshadowdisciplesm.jpg&res=landing

Khi đủ 10 cái mang về cho Nhược chỉ Lan và chọn vật phẩm được thưởng
.......... http://img52.imageshack.us/img52/310/23reward.th.jpg (http://img52.imageshack.us/i/23reward.jpg/)

mickeyms
08-11-2012, 04:01 PM
h4.Nghĩa khí bao trùm núi non
Khi bạn ngọc đổng 1, lvl 25, bạn sẽ có Q để chính thức thành để tự lục lâm, và chọn chức trách cho mình
[http://desmond.imageshack.us/Himg163/scaled.php?server=163&filename=01noticei.jpg&res=landing
Bạn nhận nhiệm vụ ở Chung Diêu, anh ta yêu cầu bạn đi kiếm da sói và lông hổ (- cái này khó nè, hổ nó tát bạn cái là đie đến 99%, hãy tìm cách dụ nó đến bầy rắn gần đó, rồi chạy đi, quay lại nếu thấy hổ và rắn cắn nhau, các bạn liền vào đánh hổ, chính xác cái là sẽ được lông hổ)
......................... http://img834.imageshack.us/img834/3290/02deadlytongue.th.jpg (http://img834.imageshack.us/i/02deadlytongue.jpg/)

Da sói thì ở gần cổng môn phái

http://img251.imageshack.us/img251/2184/03doing.th.jpg (http://img251.imageshack.us/i/03doing.jpg/)http://img256.imageshack.us/img256/98/04doingq.th.jpg (http://img256.imageshack.us/i/04doingq.jpg/)http://desmond.imageshack.us/Himg269/scaled.php?server=269&filename=05wolfskin.jpg&res=landing
lông hổ thì cách đó không xa, bạn kích vào ảnh rồi nhìn lên vị trí nhỏ góc trên bên phải sẽ thấy vị trí của mình

http://img694.imageshack.us/img694/6619/06doing.th.jpg (http://img694.imageshack.us/i/06doing.jpg/)http://img299.imageshack.us/img299/1196/07doings.th.jpg
khi kiếm được da sói và lông hổ, đưa cho Chung Diêu, anh ta đưa bạn một tín vật, mang đến cho lục lâm vương
................................. http://img809.imageshack.us/img809/4518/09deadlytongue.th.jpg (http://img809.imageshack.us/i/09deadlytongue.jpg/) .....http://desmond.imageshack.us/Himg180/scaled.php?server=180&filename=10tigershairhat.jpg&res=landing

anh ta sẽ cho bạn chọn chức trách và tẩy điểm ngũ khí, ngộ ý giúp bạn, được danh hiệu lục lâm vô căn nha
http://img837.imageshack.us/img837/1957/12notice.th.jpg (http://img837.imageshack.us/i/12notice.jpg/)
............... http://img651.imageshack.us/img651/8098/11blackpanther.th.jpg (http://img651.imageshack.us/i/11blackpanther.jpg/)...http://img837.imageshack.us/img837/1957/12notice.th.jpg (http://img837.imageshack.us/i/12notice.jpg/)
Brotherhood Hood
Life increased by 50.
Vital Energy increased by 30.
Critical dodge increased 400/10000.
Return 3% physical damage to the target.
Return 3% Chi Kung damage to the target.

mickeyms
08-11-2012, 04:16 PM
chương 2.Mãnh quỷ ngô mộc.
h1. Anh hùng ám oán sơn
bắt đầu Q bằng bảng thông báo
...... http://img267.imageshack.us/img267/2521/01notice.th.jpg (http://img267.imageshack.us/i/01notice.jpg/)

Bạn cần sang làng 1 Thạch gia trang, đánh bọn khách khả khi ở gần làng 1 (lộ âu thôn thì phải), khi đó bọn bí ảnh sẽ hiện thân, bạn đánh tụi này để lấy ống sáo

http://img37.imageshack.us/img37/2310/02doing.th.jpg (http://img37.imageshack.us/i/02doing.jpg/)http://img837.imageshack.us/img837/2184/03doing.th.jpghttp://desmond.imageshack.us/Himg299/scaled.php?server=299&filename=04littlewindsflute.jpg&res=landing

Đưa ống sáo cho Nhược CHỉ Lan, cô ta yêu cầu bạn đến bia mộ ở mai hoa lăng, hãy nhớ tên ngôi mộ khi bạn kích vào nó
................ http://img715.imageshack.us/img715/4121/05littlewind.th.jpg (http://img715.imageshack.us/i/05littlewind.jpg/) ..... http://img810.imageshack.us/img810/1135/06tomb.th.jpg (http://img810.imageshack.us/i/06tomb.jpg/)

trở lại và nói cho cô ta tên ngôi mộ- mình không biết tên tiếng việt là j, tiếng anh là:
...................................Yook Gi
....................... http://img408.imageshack.us/img408/7981/07answeringthequestion.th.jpg (http://img408.imageshack.us/i/07answeringthequestion.jpg/)

khi trả lời xong, hoàn thành nhiệm vụ
................. http://img269.imageshack.us/img269/9231/08reward.th.jpg (http://img269.imageshack.us/i/08reward.jpg/)

mickeyms
08-11-2012, 04:31 PM
h2. Hạ tiêu tiêu vu sơn
bắt đầu Q vẫn bằng bảng thông báo
..... http://img831.imageshack.us/img831/2521/01notice.th.jpg (http://img831.imageshack.us/i/01notice.jpg/)

bạn kiếm 10 tơ nhện từ những con nhện ở thạch gia trang

http://img801.imageshack.us/img801/2310/02doing.th.jpg (http://img801.imageshack.us/i/02doing.jpg/)http://img713.imageshack.us/img713/2184/03doing.th.jpg (http://img713.imageshack.us/i/03doing.jpg/)http://desmond.imageshack.us/Himg413/scaled.php?server=413&filename=04firmspiderweb.jpg&res=landing[/URL]

khi kiếm đủ 10 cái, bạn quay về môn phái đưa cho Chung diêu, rồi nói chuyện với nhược chỉ lan
http://desmond.imageshack.us/Himg64/scaled.php?server=64&filename=05deadlytonge.jpg&res=landinghttp://img409.imageshack.us/img409/6519/06littlewind.th.jpg (http://img409.imageshack.us/i/06littlewind.jpg/)

cô ta đi tìm kiếm sự biến mất của chung bình, bạn sang thạch gia trang
bắt đầu nói chuyện với Cao Bei. ở gần hổ ra trại, các bạn nên đi qua hợp phì rồi sang thạch gia trang sẽ đến chỗ anh ta nhanh nhất
.... http://img26.imageshack.us/img26/1195/07caobei.th.jpg (http://img26.imageshack.us/i/07caobei.jpg/)

trước tiên anh ta muốn xác định bạn có phải là đệ tử lục lâm không
bạn gặp Ghost Wolf tại làng 3 thạch gia trang và kiếm vô tỏa thảo tại hổ nha trại

http://img820.imageshack.us/img820/2950/08goshtwolf.th.jpg (http://img820.imageshack.us/i/08goshtwolf.jpg/)http://img412.imageshack.us/img412/3542/09doing.th.jpg (http://img412.imageshack.us/i/09doing.jpg/)http://desmond.imageshack.us/Himg137/scaled.php?server=137&filename=10warriorgrass.jpg&res=landing (http://img137.imageshack.us/i/10warriorgrass.jpg/)

đưa vô tỏa thảo đến Cao Bei trước khi quá 10 minutes và anh ta sẽ đưa cho bạn bức thư của chung bình
............... http://img193.imageshack.us/img193/7140/11caobei.th.jpg (http://img193.imageshack.us/i/11caobei.jpg/) ......................... http://img841.imageshack.us/img841/8431/12zhongpingsletter.jpg (http://img841.imageshack.us/i/12zhongpingsletter.jpg/)

về môn phái đưa bức thư cho Nhược chỉ lan, hoàn thành nhiệm vụ
................ http://img69.imageshack.us/img69/3550/13littlewind.th.jpg (http://img69.imageshack.us/i/13littlewind.jpg/)

mickeyms
08-11-2012, 11:34 PM
h3. Mãn khang u oán sơn
bắt đầu tại thầy thuốc làng 2 TGT
......................... http://img213.imageshack.us/img213/1606/01bayunshou.th.jpg (http://img213.imageshack.us/i/01bayunshou.jpg/)


sau đó đến nói chuyện với Xiao Yuzhen tại khổng lâm, tiếp tục tìm đến Cao Bei, gần cây cầu chỗ bãi gấu
.....http://img337.imageshack.us/img337/2170/02xiaoyuzhen.th.jpg (http://img337.imageshack.us/i/02xiaoyuzhen.jpg/) ....... http://img829.imageshack.us/img829/6021/03caobei.th.jpg (http://img829.imageshack.us/i/03caobei.jpg/)

lấy Money Sack từ anh ta

http://img59.imageshack.us/img59/4346/04doing.th.jpg (http://img59.imageshack.us/i/04doing.jpg/)http://img215.imageshack.us/img215/8466/05doing.th.jpg (http://img215.imageshack.us/i/05doing.jpg/)http://desmond.imageshack.us/Himg27/scaled.php?server=27&filename=06moneysack.jpg&res=landing (http://img27.imageshack.us/i/06moneysack.jpg/)

đưa Money sack cho Ba Ynshou anh ta sẽ đưa cho bạn một Old Sheepskin.
.................................... http://img829.imageshack.us/img829/5184/07bayunshou.th.jpg (http://img829.imageshack.us/i/07bayunshou.jpg/) .... http://img691.imageshack.us/img691/1899/08oldsheepskin.jpg (http://img691.imageshack.us/i/08oldsheepskin.jpg/)

mang về cho Nhược Chỉ Lan, hoàn thành nhiệm vụ
...................... http://img697.imageshack.us/img697/3029/10reward.th.jpg (http://img697.imageshack.us/i/10reward.jpg/)

mickeyms
08-11-2012, 11:46 PM
h4. Phân tán trúc phong sơn
bắt đầu Q tại chị bán quần áo lang3 tgt
........................... http://img821.imageshack.us/img821/1398/01shizhiyan.th.jpg (http://img821.imageshack.us/i/01shizhiyan.jpg/)

chị ta muốn bạn lấy lại chuỗi hạt từ bọn điểm thượng cuồng nhân
http://img412.imageshack.us/img412/2310/02doing.th.jpg (http://img412.imageshack.us/i/02doing.jpg/)http://img32.imageshack.us/img32/2184/03doing.th.jpg (http://img32.imageshack.us/i/03doing.jpg/)http://img409.imageshack.us/img409/752/04shizhiyansnecklace.jpg (http://img409.imageshack.us/i/04shizhiyansnecklace.jpg/)

đưa chuỗi hạt cho ch
..................... http://img401.imageshack.us/img401/3014/05shizhiyan.th.jpg (http://img401.imageshack.us/i/05shizhiyan.jpg/)
sau đó tìm trên một thi thể gần bọn quái vừa nãy một vật phẩm da nhàu nát
http://img413.imageshack.us/img413/7126/06corpseofshakun.th.jpg (http://img413.imageshack.us/i/06corpseofshakun.jpg/) ........ http://desmond.imageshack.us/Himg409/scaled.php?server=409&filename=04shizhiyansnecklace.jpg&res=landing (http://img94.imageshack.us/i/07crumpledsheepskin.jpg/)

hoàn thành Q

Thích Khách
08-12-2012, 08:35 PM
trong đống cỏ khô Trong Tiêu dao côc.

tienminh2lua
08-13-2012, 10:39 AM
oi zoi, cam on ban nhe, toi cung dang bi qua de long hanh nay. cam on bac rat nhieu . hic
Thich cho ban luon
^^

UltraTiga
08-13-2012, 03:54 PM
Một số hình ảnh đã bị die rồi :(

mickeyms
08-14-2012, 05:59 PM
h5. Hoài biệt Hận dã sơn
Trở về môn phái nói chuyện với Chung Diêu
............................. http://img52.imageshack.us/img52/1756/01deadlytongue.th.jpg (http://img52.imageshack.us/i/01deadlytongue.jpg/)

sau đó lại nói chuyện với anh ta, đưa cho anh ta Crumpled Sheepskin.
... http://desmond.imageshack.us/Himg691/scaled.php?server=691&filename=02crumpledsheepskin.jpg&res=landing (http://img691.imageshack.us/i/02crumpledsheepskin.jpg/)..http://img72.imageshack.us/img72/7450/03deadlytongue.th.jpg (http://img72.imageshack.us/i/03deadlytongue.jpg/)

rồi đến nói chuyện với NCL, hoàn thành Q
...................... http://img444.imageshack.us/img444/1769/05reward.th.jpg (http://img444.imageshack.us/i/05reward.jpg/)

mickeyms
08-14-2012, 06:09 PM
h6. Khốc thanh chuyển bi sơn1
bắt đầu Q bằng bảng thông báo and đến nói chuyện Ghost Wolf tại làng 3 TGT
............... http://img823.imageshack.us/img823/2521/01notice.th.jpg (http://img823.imageshack.us/i/01notice.jpg/) ......... http://img838.imageshack.us/img838/2620/02ghostwolf.th.jpg (http://img838.imageshack.us/i/02ghostwolf.jpg/)

anh ta yêu cầu tìm một người, bạn đến làng 1, nói chuyện với thầy thuốc, ông ta nói người bạn cần tìm đã rời đi.bạn quay về làng3 báo với Ghost Wolf.
... http://img831.imageshack.us/img831/7279/03wangsengu.th.jpg (http://img831.imageshack.us/i/03wangsengu.jpg/)............................................ http://img841.imageshack.us/img841/9475/04ghostwolf.th.jpg (http://img841.imageshack.us/i/04ghostwolf.jpg/)

sau đó bạn tìm Yan Kezheng (Diêm Khắc Đinh) tại Western Walled Plain.

http://img251.imageshack.us/img251/8466/05doing.th.jpg (http://img251.imageshack.us/i/05doing.jpg/)http://img215.imageshack.us/img215/6619/06doing.th.jpg (http://img215.imageshack.us/i/06doing.jpg/)

sau khi giết chết cô ta, về báo cáo tại làng 3, hoàn thành nhiệm vụ
..................... http://img69.imageshack.us/img69/9021/08ghostwolf.th.jpg (http://img69.imageshack.us/i/08ghostwolf.jpg/)

mickeyms
08-14-2012, 06:17 PM
h7. Khốc thanh chuyển bi sơn 2
bắt đầu bằng bảng thông báo, sau đó nói chuyện với Mạnh Quốc kỵ, người chuyển đổi chức trách, dưới lvl DQ 12
. http://img215.imageshack.us/img215/4769/01thenotice.th.jpg (http://img215.imageshack.us/i/01thenotice.jpg/) . http://img841.imageshack.us/img841/2369/02steelnerve.th.jpg (http://img841.imageshack.us/i/02steelnerve.jpg/)

anh ta muốn bạn tìm hiểu sao LL và CB đánh nhau
đến hợp phì và nói chuyện với Bai Shengbao.
......................... http://img214.imageshack.us/img214/6955/03baishengbao.th.jpg (http://img214.imageshack.us/i/03baishengbao.jpg/)

đến tiêu dao cốc tìm mảnh sáo vỡ, trong đống cỏ khô
http://img21.imageshack.us/img21/4346/04doing.th.jpg (http://img21.imageshack.us/i/04doing.jpg/)http://img810.imageshack.us/img810/8466/05doing.th.jpg (http://img810.imageshack.us/i/05doing.jpg/)http://desmond.imageshack.us/Himg844/scaled.php?server=844&filename=06brokenwoodenflute.jpg&res=landing (http://img844.imageshack.us/i/06brokenwoodenflute.jpg/)

quay về môn phái đưa cho người giao nv, hoàn thành nhiệm vụ
..................................... http://img841.imageshack.us/img841/6208/07steelnerve.th.jpg (http://img841.imageshack.us/i/07steelnerve.jpg/)

mickeyms
08-14-2012, 06:19 PM
h8. Khốc thanh chuyển bi sơn 3
Bắt đầu Q tại NCL
........................... http://img830.imageshack.us/img830/447/01littlewind.th.jpg (http://img830.imageshack.us/i/01littlewind.jpg/)

...bạn chuyển gói bưu phẩm đến cho câu lang tại làng 3 TGT

http://img84.imageshack.us/img84/6266/02abox.jpg (http://img84.imageshack.us/i/02abox.jpg/)http://img37.imageshack.us/img37/4260/03ghostwolf.th.jpg (http://img37.imageshack.us/i/03ghostwolf.jpg/)

hoàn thành nhiệm vụ khi bạn đửa dc đến cho câu lang

mickeyms
08-14-2012, 06:28 PM
h9. phong nguyệt vô tình sơn
có bảng thông báo và nói chuyện với NCL
http://img801.imageshack.us/img801/4158/01noticed.th.jpg (http://img801.imageshack.us/i/01noticed.jpg/)..http://img408.imageshack.us/img408/7414/02littlewind.th.jpg (http://img408.imageshack.us/i/02littlewind.jpg/)

bạn đến HỢp phì gặp Đào Tam Lang, để biết thêm thông tin
................................................ http://img137.imageshack.us/img137/6633/03taosalang.th.jpg (http://img137.imageshack.us/i/03taosalang.jpg/)

anh ta sẽ giúp bạn nếu bạn giết chết tên ăn mày cái bang Quách nhật thiên
sau khi giết chết anh ta , bạn sẽ lấy được một vật phẩm

http://img267.imageshack.us/img267/4346/04doing.th.jpg (http://img267.imageshack.us/i/04doing.jpg/)http://img688.imageshack.us/img688/8466/05doing.th.jpg (http://img688.imageshack.us/i/05doing.jpg/)http://desmond.imageshack.us/Himg688/scaled.php?server=688&filename=06guayishosgourddipper.jpg&res=landing (http://img688.imageshack.us/i/06guayishosgourddipper.jpg/)

đưa vật phẩm này cho tam lang
.......................................... http://img215.imageshack.us/img215/9287/07taosalang.th.jpg (http://img215.imageshack.us/i/07taosalang.jpg/)

hoàn thành nhiệm vụ

mickeyms
08-14-2012, 06:34 PM
h10. Sinh Tử mang mang sơn
bắt đầu Q tại NCL rồi đến nói chuyện với CD
.......................... http://img713.imageshack.us/img713/447/01littlewind.th.jpg (http://img713.imageshack.us/i/01littlewind.jpg/) ..... http://img827.imageshack.us/img827/3290/02deadlytongue.th.jpg (http://img827.imageshack.us/i/02deadlytongue.jpg/)

he bị mất một hộp quà và muốn bạn tìm lại
Cự linh thú, bạn hãy đến TGT, giết chết hắn và lấy lại chiếc box

http://img441.imageshack.us/img441/2184/03doing.th.jpg (http://img441.imageshack.us/i/03doing.jpg/)http://img831.imageshack.us/img831/4346/04doing.th.jpg (http://img831.imageshack.us/i/04doing.jpg/)http://desmond.imageshack.us/Himg408/scaled.php?server=408&filename=05deadlytonguesbox.jpg&res=landing (http://img408.imageshack.us/i/05deadlytonguesbox.jpg/)

quay về môn phái nói với CD bạn đã tìm lại dc hộp, đưa hộp đến cau lang tại làng 3 TGT
........ http://img830.imageshack.us/img830/2393/06deadlytongue.th.jpg (http://img830.imageshack.us/i/06deadlytongue.jpg/) ................................................ http://img525.imageshack.us/img525/6236/07ghostwolf.th.jpg (http://img525.imageshack.us/i/07ghostwolf.jpg/)

bạn sẽ đc một cuốn HH
.................................................. ............... http://img409.imageshack.us/img409/5219/08manualofthebotadvance.jpg (http://img409.imageshack.us/i/08manualofthebotadvance.jpg/)

mickeyms
08-14-2012, 06:37 PM
h11. QUYẾT CHIẾN DẠ TIỀN 1

nói chuyện với NCL
http://img137.imageshack.us/img137/4769/01thenotice.th.jpg (http://img137.imageshack.us/i/01thenotice.jpg/)..http://img838.imageshack.us/img838/7414/02littlewind.th.jpg (http://img838.imageshack.us/i/02littlewind.jpg/)
đến làng 2 TGT gặp giang bình
..................... http://img266.imageshack.us/img266/6682/03jiangping.th.jpg (http://img266.imageshack.us/i/03jiangping.jpg/)

quay lại môn phái nói chuyện với LLV, hoàn thành NV
................... http://img409.imageshack.us/img409/1051/04blackpanther.th.jpg (http://img409.imageshack.us/i/04blackpanther.jpg/)

mickeyms
08-14-2012, 06:40 PM
h12. Quyết chiến dạ tiền 2

bắt đầu Q tại LLV
........................... http://img214.imageshack.us/img214/149/01blackpanther.th.jpg (http://img214.imageshack.us/i/01blackpanther.jpg/)

điều tra một số đệ tử cái bang tại khổng lâm, lấy được bức thư

http://img215.imageshack.us/img215/2310/02doing.th.jpg (http://img215.imageshack.us/i/02doing.jpg/)http://img638.imageshack.us/img638/2184/03doing.th.jpg (http://img638.imageshack.us/i/03doing.jpg/)http://desmond.imageshack.us/Himg409/scaled.php?server=409&filename=04secretshadowclanssecr.jpg&res=landing (http://img409.imageshack.us/i/04secretshadowclanssecr.jpg/)

quay về môn phái đưa bức thư cho LLV, hoàn thành nhiệm vụ
.................................................. . http://img714.imageshack.us/img714/4162/05blackpanther.th.jpg (http://img714.imageshack.us/i/05blackpanther.jpg/)

mickeyms
08-14-2012, 06:47 PM
h13.Quyết chiến dạ tiền 3
bắt đầu tại LLV
....................................... http://img709.imageshack.us/img709/149/01blackpanther.th.jpg (http://img709.imageshack.us/i/01blackpanther.jpg/)

Đến khổng lâm TGT tìm dấu vết của bí ảnh đoàn
...... http://img26.imageshack.us/img26/2310/02doing.th.jpg (http://img26.imageshack.us/i/02doing.jpg/) .......... http://img29.imageshack.us/img29/2184/03doing.th.jpg (http://img29.imageshack.us/i/03doing.jpg/)

sau đó nói chuyện với người tên là Ts
................ http://img839.imageshack.us/img839/8956/04taosanlang.th.jpg (http://img839.imageshack.us/i/04taosanlang.jpg/)

sau đó lấy thuốc chống độc từ vạn độc thư chiêu tiên tại hổ nha trại

http://img714.imageshack.us/img714/8466/05doing.th.jpg (http://img714.imageshack.us/i/05doing.jpg/)http://img684.imageshack.us/img684/6619/06doing.th.jpg (http://img684.imageshack.us/i/06doing.jpg/)http://desmond.imageshack.us/Himg684/scaled.php?server=684&filename=07caoshensantidote.jpg&res=landing (http://img684.imageshack.us/i/07caoshensantidote.jpg/)

đưa thuốc cho giang bình, anh ta đưa bạn một bức thư
...................... http://img543.imageshack.us/img543/4416/08jiangping.th.jpg (http://img543.imageshack.us/i/08jiangping.jpg/) ....... http://img824.imageshack.us/img824/6734/09jiangpingsletter.jpg (http://img824.imageshack.us/i/09jiangpingsletter.jpg/)

quay về môn phái đưa cho LLV
............................ http://img137.imageshack.us/img137/6492/10blackpanther.th.jpg (http://img137.imageshack.us/i/10blackpanther.jpg/)

bạn sẽ được thuốc trị thương và DH mới
....... http://img691.imageshack.us/img691/9020/11goldenmedicine.jpg (http://img691.imageshack.us/i/11goldenmedicine.jpg/)

Brotherhood White Hood
Life increased by 100.
Vital Energy increased by 50.
Critical dodge increased 500/10000.
Return 4% physical damage to the target.
Return 4% Chi Kung damage to the target.

mickeyms
08-14-2012, 06:51 PM
h14. Tình thi hạ vật
quay về môn phái nói chuyện với NCL
..... http://img201.imageshack.us/img201/2521/01notice.th.jpg (http://img201.imageshack.us/i/01notice.jpg/) .... http://img834.imageshack.us/img834/7414/02littlewind.th.jpg (http://img834.imageshack.us/i/02littlewind.jpg/)

Đửa một món đồ của trình anh đến cho câu lang tại làng 3 TGT
.............................http://img810.imageshack.us/img810/8920/03zhengyingssack.jpg (http://img810.imageshack.us/i/03zhengyingssack.jpg/)..................................... http://img295.imageshack.us/img295/9475/04ghostwolf.th.jpg (http://img295.imageshack.us/i/04ghostwolf.jpg/)

hoàn thành nv khi đưa dc cho câu lang

mickeyms
08-14-2012, 06:55 PM
h15.Huyết địch cuồng phong
bắt đầu Q bằng bảng thông báo, rồi đến làng 1 đại đồng nói chuyện với vệ binh lý quan
.... http://img205.imageshack.us/img205/2521/01notice.th.jpg (http://img205.imageshack.us/i/01notice.jpg/).. http://img168.imageshack.us/img168/5103/02liguan.th.jpg (http://img168.imageshack.us/i/02liguan.jpg/)
anh ta yêu cầu bạn giết chết thượng cấp huyết xích tổ viên

http://img641.imageshack.us/img641/1659/03doingj.th.jpg (http://img641.imageshack.us/i/03doingj.jpg/)http://img29.imageshack.us/img29/4346/04doing.th.jpg (http://img29.imageshack.us/i/04doing.jpg/)http://desmond.imageshack.us/Himg194/scaled.php?server=194&filename=05suspiciousdumpling.jpg&res=landing (http://img194.imageshack.us/i/05suspiciousdumpling.jpg/)

khi lấy được vật phẩm đưa cho đến cho lý quan, sau đó trở về môn phái nói chuyện với CD
............................. http://img34.imageshack.us/img34/2038/06liguan.th.jpg (http://img34.imageshack.us/i/06liguan.jpg/).................................. http://img826.imageshack.us/img826/3030/07deadlytongue.th.jpg (http://img826.imageshack.us/i/07deadlytongue.jpg/)

hoàn thành nhiệm vụ

mickeyms
08-14-2012, 07:00 PM
h16. cửu long ngọc bích
bắt đầu tại CD
.............................http://img299.imageshack.us/img299/1756/01deadlytongue.th.jpg (http://img299.imageshack.us/i/01deadlytongue.jpg/)

đến đại đồng nói chuyện với LQ rồi nói chuyện với ts gần đó
..................http://img822.imageshack.us/img822/5103/02liguan.th.jpg (http://img822.imageshack.us/i/02liguan.jpg/) ..................... http://img230.imageshack.us/img230/1013/03taosanlang.th.jpg (http://img230.imageshack.us/i/03taosanlang.jpg/)
anh ta chỉ đưa cho bạn thông tin khi bạn đưa cho anh ta chiếc nhẫn của tử nguyên y
bạn tìm và giết chết Tử Nguyên Y để lấy chiếc nhẫn
http://img833.imageshack.us/img833/4346/04doing.th.jpg (http://img833.imageshack.us/i/04doing.jpg/)http://img838.imageshack.us/img838/8466/05doing.th.jpg (http://img838.imageshack.us/i/05doing.jpg/)http://img375.imageshack.us/img375/1782/06jadeearringofyuanzhiy.jpg (http://img375.imageshack.us/i/06jadeearringofyuanzhiy.jpg/)

khi có chiếc nhẫn quay lại đưa cho TS, anh ta sẽ cho bạn thông tin
................................. http://img697.imageshack.us/img697/7841/07taosanlang.th.jpg (http://img697.imageshack.us/i/07taosanlang.jpg/)
sau đó về môn phái nói chuyện với CD, hoàn thành nhiệm vụ
.......................................... http://img835.imageshack.us/img835/7363/08deadlytongue.th.jpg (http://img835.imageshack.us/i/08deadlytongue.jpg/)

Karate
08-15-2012, 01:16 PM
Rất hoan nghênh tinh thần đóng góp xây dựng diễn đàn của bạn mickeyms !

Các bạn nào có thắc mắc hoặc yêu cầu xin post câu hỏi cụ thể , hạn chế trích dẫn , spam làm loãng topic...
để tiện cho việc theo dõi làm Quest !

Thank you !

mickeyms
08-15-2012, 03:45 PM
chương3.
h1. Bàn căn thác tiết
bắt đầu Q tại CD
.............................. http://img7.imageshack.us/img7/1756/01deadlytongue.th.jpg (http://img7.imageshack.us/i/01deadlytongue.jpg/)

lần nữa bạn đến đại đồng nói chuyện với lQ, và a ta lại gửi bạn đến TS

........ http://img836.imageshack.us/img836/5103/02liguan.th.jpg (http://img836.imageshack.us/i/02liguan.jpg/)..................... http://img841.imageshack.us/img841/1013/03taosanlang.th.jpg (http://img841.imageshack.us/i/03taosanlang.jpg/)

sau đó bạn sẽ đi tìm Xích Hùm, kích vào ảnh, nhìn lên góc trên bên phải để xác định vị trí.
các bạn không cần phải giết chết nó, chỉ cần đánh đến khi có thông báo là ok, nhớ là đánh tay, không dùng chưởng
..... http://img820.imageshack.us/img820/4346/04doing.th.jpg (http://img820.imageshack.us/i/04doing.jpg/) ..... http://img62.imageshack.us/img62/8466/05doing.th.jpg (http://img62.imageshack.us/i/05doing.jpg/)
sau đó quay về gặp TS, anh ta cho bạn một số thông tin
......... http://img96.imageshack.us/img96/3854/06taosanlang.th.jpg (http://img96.imageshack.us/i/06taosanlang.jpg/)
sau đó quay lại môn phái trả Q cho CD, hoàn thành được 2 v HT
............................................... http://img38.imageshack.us/img38/3030/07deadlytongue.th.jpg (http://img38.imageshack.us/i/07deadlytongue.jpg/) ...................... http://img255.imageshack.us/img255/6506/08bloodessence.jpg (http://img255.imageshack.us/i/08bloodessence.jpg/)

mickeyms
08-15-2012, 03:53 PM
Rất hoan nghênh tinh thần đóng góp xây dựng diễn đàn của bạn mickeyms !

Các bạn nào có thắc mắc hoặc yêu cầu xin post câu hỏi cụ thể , hạn chế trích dẫn , spam làm loãng topic...
để tiện cho việc theo dõi làm Quest !

Thank you !
mình có góp ý thế này, mình đã làm hướng dẫn, các bạn cần Q nào, kích vào đấy, nó sẽ tự dẫn đến đúng Q đó, bạn lại xóa mất những bài khác đã comment trong topic làm nó thay đổi số trang, mất công mình lại phải sửa lại link trang

mickeyms
08-15-2012, 04:12 PM
ch3.h2. tiến trình hiệp khách
bắt đầu Q tại chị bán rượu làng 2 đại đồng
............................. http://img684.imageshack.us/img684/1920/01liuwuniang.th.jpg (http://img684.imageshack.us/i/01liuwuniang.jpg/)
sau đó bạn lên đinh núi chỗ bãi tăng, kiếm Corrupt Elder Monk (thiết tăng hòa thượng) tầm lvl 5L giết hắn để lấy cây trượng

http://img684.imageshack.us/img684/2310/02doing.th.jpg (http://img684.imageshack.us/i/02doing.jpg/)http://img691.imageshack.us/img691/2184/03doing.th.jpg (http://img691.imageshack.us/i/03doing.jpg/)http://desmond.imageshack.us/Himg202/scaled.php?server=202&filename=04eldermonksdragonspade.jpg&res=landing (http://img202.imageshack.us/i/04eldermonksdragonspade.jpg/)

quay lại đưa cây côn cho chị bán rượu, hoàn thành NV
..................... http://img137.imageshack.us/img137/4039/05liuwuniang.th.jpg (http://img137.imageshack.us/i/05liuwuniang.jpg/)

mickeyms
08-15-2012, 04:20 PM
ch3.h3.Lục lâm ngũ điểu
bắt đầu Q bằng bảng thông báo, quay về môn phái nói chuyện với NCL
...http://img215.imageshack.us/img215/2521/01notice.th.jpg (http://img215.imageshack.us/i/01notice.jpg/) ...http://img841.imageshack.us/img841/7414/02littlewind.th.jpg (http://img841.imageshack.us/i/02littlewind.jpg/)

Ngũ điểu của LL bị mất một số cuốn sách, rồi một trong số họ đã mất.
bạn gặp một trong số họ tại ngôi làng xem đã xảy ra điều gì
................ http://img820.imageshack.us/img820/634/03fiveeagles.th.jpg (http://img820.imageshack.us/i/03fiveeagles.jpg/)

quay lại nói cho NCL những gì mà họ đã nói cho bạn nghe
........... http://img72.imageshack.us/img72/4304/04littlewind.th.jpg (http://img72.imageshack.us/i/04littlewind.jpg/)

hoàn thành NV

mickeyms
08-15-2012, 04:33 PM
ch3.h4. Sát sinh bố
bắt đầu Q tại khu luyện võ npc Deft Hands
..........................http://img715.imageshack.us/img715/8938/01defthands.th.jpg (http://img715.imageshack.us/i/01defthands.jpg/)

cô ta yêu cầu bạn đến làng 3 Đại đồn, bích xà thôn
nói chuyện với cô bán rượu tại đây
........ http://img838.imageshack.us/img838/5058/02xuyouxiang.th.jpg (http://img838.imageshack.us/i/02xuyouxiang.jpg/)

cô ta giải thích cho bạn một chút về cuốn sách và lưu ý tới một cảnh báo
đồng thời cô ta đưa cho bạn một chai rượu đặc biệt gửi tới Steel Nerve tại môn phái.
.............. http://img534.imageshack.us/img534/2060/03xuyouxiangsspecialliq.jpg (http://img534.imageshack.us/i/03xuyouxiangsspecialliq.jpg/).....http://img26.imageshack.us/img26/5615/04steelnerve.th.jpg (http://img26.imageshack.us/i/04steelnerve.jpg/)

rồi đến nói chuyện với Deft Hands
............... http://img409.imageshack.us/img409/1499/05defthands.th.jpg (http://img409.imageshack.us/i/05defthands.jpg/)

có vẻ người thứ 4 trong ngũ điểu đã chết
nói chuyện với một người còn sống và về cuốn sách sau đó sang hợp phì gặp Ye Xiaoqing để có thêm một vài thông tin
...........................http://img831.imageshack.us/img831/7831/06eaglebrother.th.jpg (http://img831.imageshack.us/i/06eaglebrother.jpg/) .................................................. ....... http://img714.imageshack.us/img714/4722/07yexiaoqing.th.jpg (http://img714.imageshack.us/i/07yexiaoqing.jpg/)

có vẻ như về những cái chết của ngũ điểu chưa được làm rõ
tuy nhiên bạn hoàn thành nhiệm vụ

mickeyms
08-15-2012, 04:56 PM
ch3.h5. Ám trung hung thủ
bắt đầu Q tại NCL rồi đến nói chuyện với anh tứ trong ngũ điểu
............................ http://img203.imageshack.us/img203/447/01littlewind.th.jpg (http://img203.imageshack.us/i/01littlewind.jpg/) ............http://img291.imageshack.us/img291/1104/02fiveeagles.th.jpg (http://img291.imageshack.us/i/02fiveeagles.jpg/)

anh ta muốn báo thù, nhưng anh ta muốn bạn đến nói chuyện với CD
................................................ http://img715.imageshack.us/img715/7450/03deadlytongue.th.jpg (http://img715.imageshack.us/i/03deadlytongue.jpg/)

nhưng CD muốn biết thêm thông tin từ một đệ tử để giải quyết vấn đe.
............................................. http://img808.imageshack.us/img808/8710/04fiveeagles.th.jpg (http://img808.imageshack.us/i/04fiveeagles.jpg/)
đến đại đồng nói chuyện với thầy thuốc tại làng 3
................................ http://img228.imageshack.us/img228/7303/05wentianli.th.jpg (http://img228.imageshack.us/i/05wentianli.jpg/)

đến đường dẫn vào diêm vong cốc tìm ladyxu

http://img842.imageshack.us/img842/429/07doingv.th.jpg (http://img842.imageshack.us/i/07doingv.jpg/)http://img827.imageshack.us/img827/8766/06doingl.th.jpg (http://img827.imageshack.us/i/06doingl.jpg/)
sau khi lấy được vật phẩm quay về môn phái, nói chuyện với 4th trong ngũ điểu. hoàn thành nhiệm vụ
.......................http://desmond.imageshack.us/Himg291/scaled.php?server=291&filename=02fiveeagles.jpg&res=landing (http://img340.imageshack.us/i/09fiveeagles.jpg/)...http://img819.imageshack.us/img819/4593/10pillofredlife.jpg (http://img819.imageshack.us/i/10pillofredlife.jpg/).....http://img528.imageshack.us/img528/9228/11bloodybirdsclaw.jpg (http://img528.imageshack.us/i/11bloodybirdsclaw.jpg/)

mickeyms
08-15-2012, 05:29 PM
ch3.h6. Manh mối tử vong cốc
quay về môn phái nói chuyện với CD, a ta cho bạn 3 key tím tử vong lệnh.
.........http://img441.imageshack.us/img441/1756/01deadlytongue.th.jpg (http://img441.imageshack.us/i/01deadlytongue.jpg/)... http://img684.imageshack.us/img684/7096/02passes.jpg (http://img684.imageshack.us/i/02passes.jpg/)

bạn tiến vào Q tử vong cốc, một mình hoặc cùng với một party

http://img833.imageshack.us/img833/2184/03doing.th.jpg (http://img833.imageshack.us/i/03doing.jpg/)http://img411.imageshack.us/img411/284/04doingp.th.jpg (http://img411.imageshack.us/i/04doingp.jpg/)http://img830.imageshack.us/img830/8466/05doing.th.jpg (http://img830.imageshack.us/i/05doing.jpg/)
http://img13.imageshack.us/img13/6619/06doing.th.jpg (http://img13.imageshack.us/i/06doing.jpg/)http://img811.imageshack.us/img811/2610/07doing.th.jpg (http://img811.imageshack.us/i/07doing.jpg/)http://img185.imageshack.us/img185/4021/08doingu.th.jpg (http://img185.imageshack.us/i/08doingu.jpg/)

sau khi giết chết 2 boss trong tử vong cốc, tìm những chiếc lu gần đó, đập chúng để lấy vặt phẩm Q

http://img844.imageshack.us/img844/2613/09pots.th.jpg (http://img844.imageshack.us/i/09pots.jpg/)http://img836.imageshack.us/img836/1293/10pots.th.jpg (http://img836.imageshack.us/i/10pots.jpg/)
sau khi lấy được vật phẩm, quay về môn phái trả nhiệm vụ
...................................... http://img844.imageshack.us/img844/6303/12deadlytongue.th.jpg (http://img844.imageshack.us/i/12deadlytongue.jpg/) ........................................ http://img835.imageshack.us/img835/7760/13manualofthebotadvance.jpg (http://img835.imageshack.us/i/13manualofthebotadvance.jpg/)

mickeyms
08-15-2012, 05:33 PM
ch3.h7. Diêm vương cốc chết chóc
bắt đầu Q tai NCL sau đó đến nói chuyện với CD. anh ta cho bạn 3 diêm vương lệnh để đi vào diêm vương cốc
.http://img843.imageshack.us/img843/447/01littlewind.th.jpg (http://img843.imageshack.us/i/01littlewind.jpg/).http://img40.imageshack.us/img40/3290/02deadlytongue.th.jpg (http://img40.imageshack.us/i/02deadlytongue.jpg/).http://img94.imageshack.us/img94/7710/03passes.jpg (http://img94.imageshack.us/i/03passes.jpg/)
sang đại đồng để đi vào diêm vương quyết

http://img412.imageshack.us/img412/4346/04doing.th.jpg (http://img412.imageshack.us/i/04doing.jpg/)http://img810.imageshack.us/img810/6425/05doingt.th.jpg (http://img810.imageshack.us/i/05doingt.jpg/)http://img688.imageshack.us/img688/6619/06doing.th.jpg (http://img688.imageshack.us/i/06doing.jpg/)
http://img194.imageshack.us/img194/2610/07doing.th.jpg (http://img194.imageshack.us/i/07doing.jpg/)http://img541.imageshack.us/img541/2652/08doing.th.jpg (http://img541.imageshack.us/i/08doing.jpg/)http://img810.imageshack.us/img810/3542/09doing.th.jpg (http://img810.imageshack.us/i/09doing.jpg/)
sau khi giết chết 2 boss, tìm những chiếc hộp ngay đó, đập chúng lấy vật phẩm

http://img816.imageshack.us/img816/4108/10chests.th.jpg (http://img816.imageshack.us/i/10chests.jpg/)http://img809.imageshack.us/img809/9359/11chests.th.jpg (http://img809.imageshack.us/i/11chests.jpg/)http://img84.imageshack.us/img84/8995/12deathnoteii.jpg (http://img84.imageshack.us/i/12deathnoteii.jpg/)

quay về môn phái đưa cho CD
................ http://img84.imageshack.us/img84/6014/13deadlytongue.th.jpg (http://img84.imageshack.us/i/13deadlytongue.jpg/)

rồi đến gặp LLV được một tín vật môn phái và danh hiệu mới
......................... http://img19.imageshack.us/img19/5084/15tigerboneflute.jpg (http://img19.imageshack.us/i/15tigerboneflute.jpg/)

Brotherhood Black Hood
Life increased by 150.
Vital Energy increased by 70.
Critical dodge increased 500/10000.
Return 3% physical damage to the target.
Return 3% Chi Kung damage to the target.

mickeyms
08-15-2012, 05:37 PM
ch3. h8. Nhân tài hà xứ
bắt đầu bằng bảng thông báo rồi đến nói chuyện với NCL rồi đến CD
...http://img821.imageshack.us/img821/2521/01notice.th.jpg (http://img821.imageshack.us/i/01notice.jpg/).http://img716.imageshack.us/img716/7414/02littlewind.th.jpg (http://img716.imageshack.us/i/02littlewind.jpg/).http://img243.imageshack.us/img243/7450/03deadlytongue.th.jpg (http://img243.imageshack.us/i/03deadlytongue.jpg/)


bạn nghe thêm được một số thông tin về cháu gái của VDG. sau đó đến huyết sa bình gặp vệ binh tại đó
.......... http://img709.imageshack.us/img709/2710/04xuyiming.th.jpg (http://img709.imageshack.us/i/04xuyiming.jpg/)

hoàn thành nhiệm vụ

mickeyms
08-15-2012, 05:49 PM
ch3.h9. Lục chỉ huyết thư
bắt đầu tại vệ binh tại huyết sa binh
........................... http://img17.imageshack.us/img17/1276/01xuyuming.th.jpg (http://img17.imageshack.us/i/01xuyuming.jpg/)


sau đó bạn xuống bá vương động, ngay tại cửa tầng 1 nói chuyện với Tian xi
................. http://img834.imageshack.us/img834/4602/02tianxin.th.jpg (http://img834.imageshack.us/i/02tianxin.jpg/)


sau đó bạn đi tìm xác chết đó, vị trí của nó ở cuối hành lang bên trái, con đường đầu tiên khi bạn vào bvd
http://desmond.imageshack.us/Himg190/scaled.php?server=190&filename=caveoftheconqueror1stlez.jpg&res=landing

quay lại nói chuyện với Tian Xi và bạn đến tầng đầu tầng 2 BVD để nói chuyện với ou silao.
...........http://img713.imageshack.us/img713/1271/04tianxin.th.jpg (http://img713.imageshack.us/i/04tianxin.jpg/) ...................................

http://desmond.imageshack.us/Himg832/scaled.php?server=832&filename=caveoftheconqueror2ndle.jpg&res=landing

mickeyms
08-15-2012, 05:56 PM
ch3.h10. Giang hồ bí sử
bắt đầu Q tại vạn đại gia tại HF
.............. http://img409.imageshack.us/img409/7899/01wandaye.th.jpg (http://img409.imageshack.us/i/01wandaye.jpg/)

sau đó bạn đến tìm Fan Shu , chỉ có anh ta mới biết bí mật
.................... http://img163.imageshack.us/img163/9083/02fanshu.th.jpg (http://img163.imageshack.us/i/02fanshu.jpg/)

nhưng anh ta lại không nói cho bạn biết, anh ta muốn bạn trao đổi
đến nói chuyện với Jiang Daxi (cô này ở ngay cạnh VDG)
..... http://img684.imageshack.us/img684/9985/03jiangdaxi.th.jpg (http://img684.imageshack.us/i/03jiangdaxi.jpg/)

cô ta khuyện bạn xuống BVD, cuối tầng1, đánh bọn lính bắn cung, lấy biểu tượng lính màu xanh làm vật phẩm

http://img827.imageshack.us/img827/4346/04doing.th.jpg (http://img827.imageshack.us/i/04doing.jpg/)http://img836.imageshack.us/img836/8466/05doing.th.jpg (http://img836.imageshack.us/i/05doing.jpg/)http://img690.imageshack.us/img690/751/06greenclaysoilderstatu.jpg (http://img690.imageshack.us/i/06greenclaysoilderstatu.jpg/)

đưa vật phẩm cho Fan xu, rồi đến nói chuyện với VDG, ông ta đưa bạn một chiếc hộp, sau đó bạn quay về môn phái đưa cho CD
................... http://img801.imageshack.us/img801/9995/07fanshu.th.jpg (http://img801.imageshack.us/i/07fanshu.jpg/)....................... http://img155.imageshack.us/img155/8822/08wandaye.th.jpg (http://img155.imageshack.us/i/08wandaye.jpg/) ... http://img521.imageshack.us/img521/4092/09wandayestreasurechest.jpg (http://img521.imageshack.us/i/09wandayestreasurechest.jpg/)http://img689.imageshack.us/img689/6307/10deadlytongue.th.jpg (http://img689.imageshack.us/i/10deadlytongue.jpg/)

khi đó bạn hoàn thành NV, được cuốn khinh công skill 11 thành
.................................................. .................. http://img443.imageshack.us/img443/5456/11bookofbreezelightfoot.jpg (http://img443.imageshack.us/i/11bookofbreezelightfoot.jpg/)

bản đồ vị trí quái cần đánh ở BVD
http://img191.imageshack.us/img191/3851/caveoftheconqueror1stle.th.jpg (http://img191.imageshack.us/i/caveoftheconqueror1stle.jpg/)

mickeyms
08-17-2012, 05:27 PM
chương4.Thiên nhật khai hoa
h1.Quỷ linh thạch nhũ
bắt đầu Q bằng bảng thông báo, bạn xuống tầng 4 BVĐ, ngay chân cầu thang, gặp NPC nhận NV
.................http://img210.imageshack.us/img210/2521/01notice.th.jpg (http://img210.imageshack.us/i/01notice.jpg/) .....http://img844.imageshack.us/img844/8574/02xushixiang.th.jpg (http://img844.imageshack.us/i/02xushixiang.jpg/)

đến bãi LL giết Poisonous Heaven Destroyer, Water ha White Wine, để lấy vật phẩm
..... http://img530.imageshack.us/img530/6041/03doingp.th.jpg (http://img530.imageshack.us/i/03doingp.jpg/) .....http://img189.imageshack.us/img189/4346/04doing.th.jpg (http://img189.imageshack.us/i/04doing.jpg/).....
sau đó đưa cho người giao NV, hoàn thành Q
............................................. http://img20.imageshack.us/img20/5179/06xushixiang.th.jpg (http://img20.imageshack.us/i/06xushixiang.jpg/)

được một cái mŨ môn phái lvl EC8
.................................................. ..........http://img337.imageshack.us/img337/9133/07mataechoonsdaichuanha.th.jpg (http://img337.imageshack.us/i/07mataechoonsdaichuanha.jpg/)

bản đồ Q
http://img186.imageshack.us/img186/1032/caveoftheconqueror4thle.th.jpg (http://img186.imageshack.us/i/caveoftheconqueror4thle.jpg/)

mickeyms
08-17-2012, 05:34 PM
ch4.h2.Oa giác chi tranh
bắt đầu Q tại cảnh vệ huyết sa bình
...................... http://img267.imageshack.us/img267/5086/01xuyiming.th.jpg (http://img267.imageshack.us/i/01xuyiming.jpg/)

bạn phải xuống tâng 3 BVD nói chuyện lần lượt với 2 NPC, áo xanh và áo trắng (do không có bản tiếng việt nên không biết tên việt là j)
....................http://img693.imageshack.us/img693/7244/02yangsohassister.th.jpg (http://img693.imageshack.us/i/02yangsohassister.jpg/)......http://img825.imageshack.us/img825/6364/03yangsoha.th.jpg (http://img825.imageshack.us/i/03yangsoha.jpg/)

họ yêu cầu tìm anh/em trai của họ, các bạn xuống tầng4 ngay cầu thang, bắt gặp một cái xác, đó là người bạn cần tìm, lấy một vật phẩm tử xái xác
...................http://img94.imageshack.us/img94/2642/04deadbody.th.jpg (http://img94.imageshack.us/i/04deadbody.jpg/)..........http://img530.imageshack.us/img530/8364/05redtalisman.jpg (http://img530.imageshack.us/i/05redtalisman.jpg/)

khi bạn lấy được vật phẩm, thì sẽ có một npc hiện ngay khi đó, bạn đưa cho npc này, rồi quay lại tầng 3 nói chuyện với chị/em của NPC khi nãy
............................http://img94.imageshack.us/img94/2642/04deadbody.th.jpg (http://img94.imageshack.us/i/04deadbody.jpg/) ................................... http://img530.imageshack.us/img530/8364/05redtalisman.jpg (http://img530.imageshack.us/i/05redtalisman.jpg/)


http://img684.imageshack.us/img684/3715/09mataechoonsdaichuanwr.th.jpg (http://img684.imageshack.us/i/09mataechoonsdaichuanwr.jpg/)......................http://img841.imageshack.us/img841/7841/06yangsoha.th.jpg (http://img841.imageshack.us/i/06yangsoha.jpg/) .................................................. .................... http://img201.imageshack.us/img201/9585/07yangsohassister.th.jpg (http://img201.imageshack.us/i/07yangsohassister.jpg/)

quay về môn phái trả Q cho CD, hoàn thành nhiệm vụ được một găng tay môn phái
bản đồ vị trí NPC của Q
http://img809.imageshack.us/img809/5008/caveoftheconqueror3rdle.th.jpg (http://img809.imageshack.us/i/caveoftheconqueror3rdle.jpg/)http://img826.imageshack.us/img826/1032/caveoftheconqueror4thle.th.jpg (http://img826.imageshack.us/i/caveoftheconqueror4thle.jpg/)

mickeyms
08-17-2012, 05:37 PM
ch4.h3.Sát nhân lậu danh
bắt đầu Q bằng bảng thông báo, rồi nói chuyện với NCL
....http://img707.imageshack.us/img707/2521/01notice.th.jpg (http://img707.imageshack.us/i/01notice.jpg/) .http://img826.imageshack.us/img826/7414/02littlewind.th.jpg (http://img826.imageshack.us/i/02littlewind.jpg/)

rồi các bạn lần lượt đến nói chuyện với các NPC hiện dấu ? vàng Ouyang Duba, Little Wind and then Xu Shixiang.
http://img137.imageshack.us/img137/8921/03ouyangduba.th.jpg (http://img137.imageshack.us/i/03ouyangduba.jpg/). http://img442.imageshack.us/img442/4304/04littlewind.th.jpg (http://img442.imageshack.us/i/04littlewind.jpg/) .http://img411.imageshack.us/img411/1598/05xushixiang.th.jpg (http://img411.imageshack.us/i/05xushixiang.jpg/)


http://img84.imageshack.us/img84/6183/06where.th.jpg (http://img84.imageshack.us/i/06where.jpg/).. http://img825.imageshack.us/img825/6300/07xushixiang.th.jpg (http://img825.imageshack.us/i/07xushixiang.jpg/)

cuối cùng trả Q cho CD, hoàn thành nhiệm vụ được một giày
.............. http://img121.imageshack.us/img121/7363/08deadlytongue.th.jpg (http://img121.imageshack.us/i/08deadlytongue.jpg/)........................................... http://img535.imageshack.us/img535/9803/09mataechoonsdaichuanbo.th.jpg (http://img535.imageshack.us/i/09mataechoonsdaichuanbo.jpg/)

mickeyms
08-17-2012, 05:41 PM
ch4.h4. Con dấu bị vỡ
bắt đầu q tại cảnh vệ Huyết sa bình
...........................http://img101.imageshack.us/img101/5086/01xuyiming.th.jpg (http://img101.imageshack.us/i/01xuyiming.jpg/)

tới tầng 3 BVĐ nói chuyện với Yang Soha’s sister and then with Yang Soha.
.................................................. ................ http://img441.imageshack.us/img441/7244/02yangsohassister.th.jpg (http://img441.imageshack.us/i/02yangsohassister.jpg/) .................. http://img153.imageshack.us/img153/6364/03yangsoha.th.jpg (http://img153.imageshack.us/i/03yangsoha.jpg/)

sau đó xuống tầng 4 BVĐ, nói chuyện với đệ tử LL -Yellow Cloud., giữa bãi LL và VD
.................................................. .................... http://img706.imageshack.us/img706/2249/04yellowcloud.th.jpg (http://img706.imageshack.us/i/04yellowcloud.jpg/)

anh ta yêu cầu bạn đi giết đệ tử bí cung tên Clear Red, .

http://img26.imageshack.us/img26/8466/05doing.th.jpg (http://img26.imageshack.us/i/05doing.jpg/)http://img710.imageshack.us/img710/6619/06doing.th.jpg (http://img710.imageshack.us/i/06doing.jpg/)http://img690.imageshack.us/img690/1406/07brokenpieceofaseal.jpg (http://img690.imageshack.us/i/07brokenpieceofaseal.jpg/)

lấy được con dấu đưa cho- Yellow Cloud.
............................................ http://img64.imageshack.us/img64/6839/08yellowcloud.th.jpg (http://img64.imageshack.us/i/08yellowcloud.jpg/)

anh ta đưa cho bạn một túi hành trang, một linh dược , một con dấu
..................... http://img201.imageshack.us/img201/9619/09daichuanbackpack.jpg (http://img201.imageshack.us/i/09daichuanbackpack.jpg/) . http://img829.imageshack.us/img829/8669/10purplebambooleaf.jpg (http://img829.imageshack.us/i/10purplebambooleaf.jpg/) . http://img265.imageshack.us/img265/6606/11pieceofasealfoundbyth.jpg (http://img265.imageshack.us/i/11pieceofasealfoundbyth.jpg/)

bản đồ vị trí NPC
http://img716.imageshack.us/img716/5008/caveoftheconqueror3rdle.th.jpg (http://img716.imageshack.us/i/caveoftheconqueror3rdle.jpg/)http://img838.imageshack.us/img838/1032/caveoftheconqueror4thle.th.jpg (http://img838.imageshack.us/i/caveoftheconqueror4thle.jpg/)

mickeyms
08-17-2012, 05:45 PM
ch4.h5. Hắc Long Bang
bắt đầu Q bằng bảng thông báo, rồi nói chuyện với NCL
.............. http://img4.imageshack.us/img4/2521/01notice.th.jpg (http://img4.imageshack.us/i/01notice.jpg/) ....... http://img687.imageshack.us/img687/7414/02littlewind.th.jpg (http://img687.imageshack.us/i/02littlewind.jpg/)

bạn lần lượt nói chuyện với các NPC để lấy đủ con dấu
............Xu Shixiang .............. Little Wind ........ Deadly Tongue .... Xu Shixiang’s sister
......... http://img121.imageshack.us/img121/3365/03xushixiang.th.jpg (http://img121.imageshack.us/i/03xushixiang.jpg/).....http://img705.imageshack.us/img705/4121/05littlewind.th.jpg (http://img705.imageshack.us/i/05littlewind.jpg/)...http://img412.imageshack.us/img412/2393/06deadlytongue.th.jpg (http://img412.imageshack.us/i/06deadlytongue.jpg/)....http://img25.imageshack.us/img25/8641/07xushixiangssister.th.jpg (http://img25.imageshack.us/i/07xushixiangssister.jpg/)

.................................................. ... http://desmond.imageshack.us/Himg52/scaled.php?server=52&filename=08pieceofasealfoundbysf.jpg&res=landing (http://img52.imageshack.us/i/08pieceofasealfoundbysf.jpg/)

đưa các mảnh cho CD, sẽ được một con dấu hoàn chỉnh
........................ http://img715.imageshack.us/img715/4518/09deadlytongue.th.jpg (http://img715.imageshack.us/i/09deadlytongue.jpg/) ...http://desmond.imageshack.us/Himg638/scaled.php?server=638&filename=10wholeseal.jpg&res=landing (http://img638.imageshack.us/i/10wholeseal.jpg/)

đưa cho LLV
........................... http://img821.imageshack.us/img821/8098/11blackpanther.th.jpg (http://img821.imageshack.us/i/11blackpanther.jpg/)

bạn hoàn thành toàn bộ Q LL, chuyển cấp, chúc mừng các bạn
................. http://img822.imageshack.us/img822/1023/12mataechoonsdaichuanpa.th.jpg (http://img822.imageshack.us/i/12mataechoonsdaichuanpa.jpg/) ............................ http://img693.imageshack.us/img693/3954/13mataechoonsdaichuanja.th.jpg (http://img693.imageshack.us/i/13mataechoonsdaichuanja.jpg/)

simple.hv
08-21-2012, 12:22 PM
bên ma giáo có bài đế long hành là hướng dẫn tận tình nhất....chắc hồi đó 9d vng ma giáo chơi nhiều hơn thì phải

DoubleTK
08-22-2012, 10:12 AM
Bạn cho mình hỏi giờ mình đã là ngưng thần 5 rồi mà vẫn không thấy hiện quest Hình bóng lẩn khuất trong bóng tối
măc dù đã làm xong tu luyện hoạt lục sơn. đây là con thứ 2 mình chơi lại nó cũng vậy. xin hướng dẫn

kurosagi
10-26-2012, 07:19 PM
Có bác nào như em không ạ? Nếu biết thì chỉ em với !
Tên NV : 0i_zoi_0i
Thành tựu : nk6
Phái : Lục lâm
Tình hình khi em đang trả Q Đế Long Hành > Chương 3 > Lục Chỉ Huyết Thủ > Gặp Vũ Sa Lộ ở BVD....Thì bị pk. Khi hồi sinh thì Q chưa hoàn thành và ko hiện Q mới để làm tiếp. Mong GM và ADmin khắc phục giúp. Em xin chân thành cảm ơn ạ

blake24h
06-21-2014, 02:27 PM
thankkkkkkkkkk

phatquangson
10-29-2014, 07:09 PM
tên tiếng việt cái người dưới mộ đó là lục kỳ các bạn ơi