PDA

View Full Version : Hướng Dẫn Thu thập nguyên liệu đổi linh dược (Kèm bản đồ và vị trí mobs)Đơn Nhất
08-09-2012, 05:52 PM
Nguồn: http://9dragons.mmosite.com/content/2008-01-22/20080122193047379.shtml
Dịch và bổ sung. Với sự giúp đỡ của bạn wudang

Giới thiệu về thu thập nguyên liệu đổi linh dược:
- Chi tiết vào game bấm phím L, phần thu thập nguyên liệu chọn:
+ Thu thập nguyên liệu Tử Vong Cốc (Thạch Gia Trang / Trịnh Châu)
+ Thu thập nguyên liệu Diêm Vương Cốc (Đại Đồng / Tế Nam)
+ Thu thập nguyên liệu Dã Thú Minh (Hàng Châu / Nam Xương)
+ Thu thập nguyên liệu Kim Tiền Bang (Hàng Châu / Nam Xương)

- Tổng cộng mỗi phần thu thập có 14 loại nguyên liệu, mỗi nguyên liệu cần thu thập 5 cái. Riêng Kim tiền bang có đến 15 loại.

Chú ý:
- Hiện tại không vào game đc nên các phần dịch chưa đc hoàn chỉnh (theo đúng bản dịch của Dzo).
- Thứ tự nguyên liệu trong bài viết sắp xếp theo đúng thứ tự trong bảng thu thập L (từ trái sang phải, hàng trên trước rồi tới hàng dưới). Do đó phần nào chưa dịch hoặc dịch sai các bạn hãy dựa vào thứ tự để xác định nguyên liệu mà mình cần tìm nhe :D
- Những nguyên liệu đánh dấu * là những nguyên liệu hiếm rớt.
- Những quái đánh dấu * là quái nguy hiểm (mạnh, hoặc có hiệu ứng khó chịu v.v....) cần chú ý.


1. Nguyên liệu Tử Vong Cốc
Phần thưởng: 2 cái linh dược cấp 3 (tự chọn)

http://np1.upanh.com/b4.s30.d1/b464ca38225a5150ef56275f2bd64e70_47985581.tvc.png (http://www.upanh.com/upanh_tvc/v/2rja2daj6cr.htm)


1. Vải lụa xanh - Phá hồn Điểm thương cuồng nhân (Broken Blind Madman) * : Quái này có 2 mạng, đánh xuất huyết. Nguyên liệu này cũng có thể thu thập được ở Diêm Vương Cốc (xem phần sau)
2. Cổ thư của Điểm Thương phái - Quái hồn Điểm thương cuồng nhân (Monstrous Blind Madman) * : Con này chỉ có ở map TGT hác đạo, bạch đạo muốn tìm phải chạy sang TGT, tụi nó đứng ở bên ngoài làng 3 TGT, sát bãi biển, ngay bên dưới bãi Huyết liêm tăng. Quái này giống con Phá Hồn, nhưng level cao hơn.
3. Sáo bằng gỗ tử đàn - Đại tiểu song đầu (Twin Brute): Nguyên liệu này cũng có thể thu thập được ở Diêm Vương Cốc (xem phần sau)
4. Hỏa dược - Thanh Cung Hoa / Độc cung hoa (Blue/poison Arrow Archer): Tụi này chỉ xuất hiện 3-4 con gần bãi Đại tiểu song đầu, ngoài ra còn có trong quyết TVC (trong quyết phải có key mới vào đc nhé)
5. Mảnh sắt - Cự linh thú và Siêu cự linh thú (Iron Giant, Superior Giant)
6. Chuỗi hạt của võ tăng - Huyết liêm tăng (Blood Monk): Quái đánh gây hiệu ứng câm lặng
7. Túi da chứa nước ngọt * - Hắc thư sinh (Black Confucianist) * : tụi này bắn nuke rất mạnh nhé.
8. Miếng bạc - Túy kiếm khách (Drunken Swordsman)
9. Vải bông chỉ vàng - Thiết giáp hoa (Iron Flower)
10. Bách thiết toái phiến - Băng hồn thiết giáp hoa (Frozen Iron Flower)
11. Chiếc hộp nhỏ * (Little Case) - Đại tiểu song đầu (Twin Brute), hoặc level Ngưng thần 10-12 có thể sang map Ma Giáo đánh Huyết Yêu Nương rớt rất nhiều.
12. Lụa - Phá hồn Điểm thương cuồng nhân (Broken Blind Madman) *: Nguyên liệu này cũng có thể thu thập được ở Diêm Vương Cốc (xem phần sau)
13. Hoàng đồng bản dày - Siêu cự linh thú (Superior Giant)
14. Thanh đồng bản * - Hàn băng thiết giáp hoa (Frozen Iron Flower)

Vị trí quái thu thập ở map Thạch Gia Trang (các bạn bên Bạch đạo dựa vào hình dạng quái để tìm ở map Trịnh Châu nhé)
http://images.mmosite.com/9dragons/2008/01/22/2000934293666555776_rs.jpg


2. Nguyên liệu Diêm Vương Cốc
Phần thưởng: 2 cái linh dược cấp 4 (tự chọn)

http://np5.upanh.com/b6.s28.d1/72050fd3b2e50f7e98768e8b8ad61cb3_47985585.dvc.png (http://www.upanh.com/upanh_dvc/v/7rj6edfj5cs.htm)


1. Thiết tâm mộc bị cắt - Bát giảo phế nhân (Deadly/Monstrous Crippled Demon) * : Quái này có 2 mạng, dame cũng khá to.
2. Vải lụa xanh - Red/blue toad demon : quái đi chậm rì, là bãi train yêu thích của nuker. Nguyên liệu này ở Tử Vong Cốc (phần trên) cũng có.
3. Mảnh sắt - Axehead Demon
4. Mảnh sắt nhỏ - Stone-skinned Demon
5. Thanh long đoản kiếm - Four-Armed Demon
6. Dây thừng vàng - Huyết trảo quỷ (Bloodclaw) *: quái dame khủng, cẩn thận kẻo die.
7. Tử vong chỉ hoàn - Tổ đột kích thất minh Blind (weapon) Demon Scout
8. Bạch cốc tửu* - Tổ tập kích thất minh... (Blind (weapon) Demon Warrior)
9. Kim tiền đai - Tổ phòng thủ thất minh... (Blind (weapon) Demon Trooper)
10. Sáo bằng gỗ tử đàn - Tổ thất minh quái (Blind (weapon) Demon) : Nguyên liệu này ở Tử Vong Cốc (phần trên) cũng có.
11. Lụa - Tổ đột kích và tập kích (Blind (weapon) Demon Warrior, Blind (weapon) Demon Scout): Nguyên liệu này ở Tử Vong Cốc (phần trên) cũng có.
12. Túi lụa - Tổ phòng thủ thất minh (Blind (weapon) Demon Trooper): nguyên liệu này thường các quái hình người đều có rớt, nhất là tụi cướp, sơn tặc, lưu manh v.v...
13. Thanh đồng bản - Axehead Demon: Nguyên liệu này ở Tử Vong Cốc (phần trên) cũng có.
14. Miếng sắt mỏng - Stone-skinned Demon : Nguyên liệu này ở Tử Vong Cốc (phần trên) cũng có.

Vị trí quái thu thập ở map Đại Đồng (các bạn bên Bạch đạo dựa vào hình dạng quái để tìm ở map Tế Nam nhé)
http://images.mmosite.com/9dragons/2008/01/22/246dae6994.jpg


3. Nguyên liệu Mãnh Thú Các
Phần thưởng: 2 cái linh dược cấp 5 (tự chọn)

http://np6.upanh.com/b3.s30.d2/388abcad361d095e6ddf0f2a3771c4cc_47985576.mtc.png (http://www.upanh.com/upanh_mtc/v/3rj07dcj3cq.htm)


1. Răng cửa - Xích huyết lang (Blood Red Wolf)
2. Túi đầu to - Phi dực thú (Hawkeye)
3. Ranh nanh thô kệch - Xích đao huyết lang thú (Wolf Rider): mấy thằng cưỡi sói cầm đao đó
4. Gậy chú thuật - Ông già chống gậy đứng chung vói cầm linh thú (Voodoo Doctor)
5. Long chim lớn - Cầm linh thú (Sorcerer)
6. Chân trước của báo - Hắc báo thú các loại (Black Leopard)
7.Sáo dã thú đỏ - mấy thằng cưỡi báo đốm (Leopard Rider)
8. Dây thừng đai hùng - Bác đẩu thú (Scrapper)
9. Thiết chùy - Dã Chiến Thú các loại (Iron-hammer Wielder)
10. Thương đầu - Cự hùng thú (Bear Rider)
11. Búa không lưỡi - Bách binh vương Blunt Axeman
12. Xương hổ to - Hổ lớn (Big Tiger)
13. Ngà voi - Mãnh hổ thú các loại (Tiger Rider)
14. Bùa bằng xương của Dã Thú Minh - Tu La Vương (Sorceress)

Vị trí quái thu thập ở map Hàng Châu (các bạn bên Bạch đạo dựa vào hình dạng quái để tìm ở map Nam Xuong nhé)
http://images.mmosite.com/9dragons/2008/01/22/0e613d4121.jpg


4. Nguyên liệu Kim Tiền Bang
Phần thưởng: 2 cái linh dược cấp 5 (tự chọn)

http://np5.upanh.com/b4.s28.d3/a83541670f69495502186b20fef7d57d_47985565.ktb.png (http://www.upanh.com/upanh_ktb/v/arj2bdcffwx.htm)


1. Tiêu bài Đồng tiền đường - Quái có chữ Đồng tiền đường... (Bronze coin bowman, Bronze coin convoy archer): tụi cung thủ
2. Tiêu bài Thiết tiên đường - Quái tên có chữ Thiết tiền đường (Iron coin guard warrior, bronze coin gladiator guardsman): tụi lính cận chiến
3. Tiêu bài Ngân tiền đường - Quái tên có chữ Ngân tiền đường (Silver Coin Convoy/Superior Witch Doctor, Silver Coin Convoy/Superior Acupuncturist): bà già và con nhỏ áo xanh phi châm
4. Khối sắt - Tất cả quái tên có chữ Thiết tiền đường
5. Băng tay bằng đồng * - Đám cung thủ cấp thấp (Bronze coin bowman, Bronze coin convoy archer)
6. Đoạn cung - Tất cả các loại cung thủ (Bronze Coin Head/Superior/Master Bowman, Bronze Coin Head/Superior/Master Archer)
7. Mũi tên gãy *** - Đám cung thủ cấp cao: Bộ tướng Đoạn cung thủ v.v... (Bronze Coin Head/Master Bowman): nguyên liệu này rất hiếm rớt, đám cung thủ cấp cao ở Hàng Châu tập trung đối diện bãi hổ, chỗ 2 con boss mặt xanh, lv của quái này từ nhật nguyệt 8 >> nhật nguyệt 11
8. Mảnh bạch kim - Con nhỏ cầm thương bên trong Kim tiền bang: Trường thương Thủ (Gold Coin Convoy Spearwoman, Gold Coin Convoy Lancer): đi sâu vào trong KTB, gần sát chỗ nạp key đó, đặc biệt chỉ có ở map Hàng Châu.
9. Tân thiết toái phiến - Tất cả quái tên có chữ Thiết tiền đường
10. Đồng khối - Cung thủ cấp thấp (Bronze Coin bowman)
11. Lọ thuốc ** - Bà già trong Kim Tiền Bang (Silver Coin Convoy Witch Doctor/Silver Coin Superior Witch Doctor): vừa đi vào KTB là gặp bả đầu tiên)
12. Châm ** - Mấy con bé áo xanh phi châm trong KTB (Silver Coin Convoy Acupuncturist/Silver Coin Superior Acupuncturist): qua khỏi chỗ bà già KTB đi vô 1 tí là tới mấy con bé này.
13. Mảnh giáp sắt - Lính cận chiến Thiết tiền đường hoặc các loại mobs nhìn giống nó nhưng "Thủ lĩnh cấp 2 của Thiết tiền đường v.v... (Iron Coin Guard Warrior or any other mob that looks like it (Iron Coin Master Warrior, Leader of 2nd Faction, etc.))
14. Thẻ bài có hoa văn - như trên (Iron Coin Guard Warrior or any other mob that looks like it (Iron Coin Master Warrior, Leader of 2nd Faction, etc.))
15. Cành cây *** - Đại nha Xích Huyết lang (Big-toothed Blood Red Wolf): nguyên liệu này rất hiếm rớt

Vị trí quái thu thập ở map Hàng Châu (các bạn bên Bạch đạo dựa vào hình dạng quái để tìm ở map Nam Xuong nhé)
http://images.mmosite.com/9dragons/2008/01/22/6d202fb596.jpg

ThichQuanHe
08-09-2012, 05:57 PM
sao có 1 số tiếng anh ko dịch ra luôn z ! đọc ko hiểu ?

lovestorm87
08-09-2012, 05:58 PM
Đầy đủ và chi tiết. vote + . Thanks!

ToGiang
08-09-2012, 05:59 PM
Một bài viết rất có ích luclam1

malata
08-09-2012, 05:59 PM
chưa đủ cấp để chạy trên bản đồ 9d dzo
làm đc vậy là hay rồi bạn xem hình là hiểu thôi

tungdukich
08-09-2012, 06:01 PM
Đơn Nhất ơi, thích cậu nhất vì những bài đóng góp vô cùng hay, like mạnh

Đơn Nhất
08-09-2012, 06:01 PM
chưa đủ cấp để chạy trên bản đồ 9d dzo
làm đc vậy là hay rồi bạn xem hình là hiểu thôi

uhm, vì mình hiện tại ko có chương trình đọc source dịch của 9D Dzo, lại ko vào game đc, nếu dịch theo ý mính sợ ko khớp với bản dịch của Dzo, nên tạm thời để vậy, từ từ update nha ^.^

Cám ơn các bạn đã ủng hộ, tại đang bảo trì ko biết làm gì nên ngồi viết, luyện dịch luôn ấy mà ^.^ Toàn lấy bài của nước ngoài vừa dịch vừa thêm thắt theo kinh nghiệm bản thân, có gì các bạn góp ý giùm :D

phithanhls
08-09-2012, 06:02 PM
ra topic nhanh có phải hay không , quá cấp rồi đánh không rớt nữa :(

Bạch Hổ
08-09-2012, 06:03 PM
bạn nên dịch 100% xong hãy post :D chứ để toàn E như này khó hiểu quá, đừng bê nguyên cả cái hướng dẫn từ 4rum nước ngoài vào đây như vậy :D

Đơn Nhất
08-09-2012, 06:10 PM
bạn nên dịch 100% xong hãy post :D chứ để toàn E như này khó hiểu quá, đừng bê nguyên cả cái hướng dẫn từ 4rum nước ngoài vào đây như vậy :D]

Bạn nên đọc kỹ phần Chú ý của mình trước đã. Nếu chỉ "bê nguyên từ 4rum nước ngoài" thì mình chẳng mất công ngồi dịch làm gì.
Cấp level hiện tại trung bình của Dzo là map 1 và map 2, do đó post lên 2 map này đã, chứ đợi mà làm hết 100% rồi mới post thì 2 map đầu coi như vô dụng vì mọi người đã qua cấp mất rồi, đánh ko rớt nữa, ngoài ra do bản đồ quái là tiếng Anh (muốn sửa phải dùng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, mà mình thì ko rành mấy cái đó, Nếu bạn có tâm huyết có thể giúp mình làm lại mấy cai map đó đc ko :)) nên phải để lại tiếng Anh để mọi người dễ tìm.

Karate
08-09-2012, 06:12 PM
Thật là tâm huyết ! Like em nè ! he he........

1PhatVoMom
08-09-2012, 06:23 PM
Bạn ơi mình có 1 chút thắc mắc là nhìn trên bản đồ như vậy thì làm cách nào để bít số thứ tự cuả đồ thu thập mà mình muốn săn hả bạn

yoyoboy
08-09-2012, 07:27 PM
vote cho chủ thớt đang cần bài viết như thế này để đỡ mất thời gian thu thập

Chu Lang
08-09-2012, 08:01 PM
Vào game nhấn chữ L lên xem là tiếng Việt hết thôi, chứ gì mà chương trình đọc source dịch của 9D Dzo nghe gê vậy :D

Đơn Nhất
08-09-2012, 08:07 PM
Bạn ơi mình có 1 chút thắc mắc là nhìn trên bản đồ như vậy thì làm cách nào để bít số thứ tự cuả đồ thu thập mà mình muốn săn hả bạn

Mình có để trong phần chú ý: Số thứ tự đánh số từ 1->14 tương ứng 14 loại nguyên liệu, sắp xếp theo như trong bảng thu thập L: từ trái sang phải, hàng trên trước, rồi tới hàng dưới. Bạn dựa vào đó xác định nguyên liệu còn thiếu, rồi dò tên quái bằng tiếng Anh để nhìn trong map xem nó nằm chỗ nào.

Hơi bất tiện 1 chút vì mình làm biếng chỉnh sửa cái map lắm @@ mấy cái đó làm ko rành nên sợ làm ra xấu khó nhìn còn rối hơn >_< Bạn thông cảm :)

malata
08-09-2012, 08:36 PM
uhm, vì mình hiện tại ko có chương trình đọc source dịch của 9D Dzo, lại ko vào game đc, nếu dịch theo ý mính sợ ko khớp với bản dịch của Dzo, nên tạm thời để vậy, từ từ update nha ^.^

Cám ơn các bạn đã ủng hộ, tại đang bảo trì ko biết làm gì nên ngồi viết, luyện dịch luôn ấy mà ^.^ Toàn lấy bài của nước ngoài vừa dịch vừa thêm thắt theo kinh nghiệm bản thân, có gì các bạn góp ý giùm :D

cứ để vậy kg thay đổi cho họ thêm 1 chút ít tò mò mới vui

Diệp_Khai
08-09-2012, 08:42 PM
Nói chung là tạm được :D cái TVC thích hợp cho newbie còn từ DVC trở đi chắc không cần hướng dẫn ai cũng biết cứ train theo cấp độ là nhặt được thôi mà cũng na ná như TVC gần Quyết là nơi chủ yếu rớt NL :D

tamjindo
08-09-2012, 08:51 PM
Sao cái cổ thư chỉ có ở Hắc Đạo nhỉ, thiệt thòi cho BĐ quá :(
mà cấp thấp chạy qua TGT thế nào vậy các bạn ? chả nhẽ qua NX > Hàng Châu > TGT ????

Đơn Nhất
08-09-2012, 09:03 PM
cứ để vậy kg thay đổi cho họ thêm 1 chút ít tò mò mới vui

Hè hè, vừa up thêm hình ảnh nguyên liệu kèm số thứ tự cho các bạn dễ tìm.


Sao cái cổ thư chỉ có ở Hắc Đạo nhỉ, thiệt thòi cho BĐ quá :(
mà cấp thấp chạy qua TGT thế nào vậy các bạn ? chả nhẽ qua NX > Hàng Châu > TGT ????

Bạn có thể tạo acc level 0, học khinh công rồi chạy qua Hơp Phì => Thạch Gia Trang. Chạy đến gần làng 3 thì để quái đánh chết sau đó chọn hồi sinh tại làng gần nhất. Sau khi hồi sinh ở làng 3 xong thì bạn chạy ra khỏi làng, quẹo sang tay phải (bên tay phải của nhân vật khi chạy khỏi làng nhé) vòng lên phía trên 1 chút chỗ bờ hồ là sẽ thấy bãi Cuồng Hồn Điểm Thương, đứng đó đợi ai train thì đi theo nhặt hoặc xin 5 cái là được :D Còn ko thì chạy lên bãi Huyết Liêm Tăng (chỗ này luôn đông đúc) pm nhờ ai đó xuống đánh giùm 5 cái, nhanh thôi mà

thaytu
08-09-2012, 09:35 PM
Không còn gì để nói. Thế mới gọi là box bài hướng dẫn chứ. Cảm ơn bạn rất nhiều

Legend
08-09-2012, 09:40 PM
Bài viết hay quá, cám ơn bạn!

chudaitien
08-12-2012, 09:46 AM
bạn nên dịch 100% xong hãy post :D chứ để toàn E như này khó hiểu quá, đừng bê nguyên cả cái hướng dẫn từ 4rum nước ngoài vào đây như vậy :D


đã đưa hình ảnh và vị trí cho rùi, còn đòi hỏi phải dịch ra nữa à
Ta thật sự ko hiểu phải làm sao để chiều chú, ko lẽ kiếm thêm 1 hướng dẫn viên du lịch dẫn chú đi luôn http://no0.upanh.com/b4.s26.d2/fcd299cdd26743e329a2e7972faedcde_47316760.troll.pn g

Bài viết rất hay và tâm quyết, like mạnh

Đơn Nhất
08-12-2012, 10:10 AM
Trời ơi!!! Tính dịch tiếp mà chức năng sửa bài viết biến mất rồi @.@

tntoftnt
08-13-2012, 02:07 AM
like rất bổ ích

NgheAn
08-13-2012, 02:25 AM
Không có cái nào đổi đc LD cấp 6 nhỉ...?

Đơn Nhất
08-13-2012, 02:42 AM
Không có cái nào đổi đc LD cấp 6 nhỉ...?
Hàng cao cấp bạn ạ :D hehe, mình cũng chưa đc rớ tới cái LD 6 bao giờ >_<

9ddzogamecom
08-13-2012, 09:24 AM
Tìm cái Cổ thư của Điểm thương cuồng nhân phải qua TGT tim, qua đó chắc bị tụi HĐ bem mõi tay qua :(

nguyenquoctrong
08-13-2012, 09:29 AM
Tìm cái Cổ thư của Điểm thương cuồng nhân phải qua TGT tim, qua đó chắc bị tụi HĐ bem mõi tay qua :(

vậy thì chịu khó mặc đồ lãng nhân, cầm vũ khí giống bên Hắc Đạo, bỏ luôn cái DH thì được thui, ko thì tao con noob qua đó mà lụm

thanhbean
08-13-2012, 10:34 AM
hay quá thanks

Đơn Nhất
08-13-2012, 10:42 AM
Thạch Gia Trang là map non-pk, các bạn cứ yên tâm qua đó ko bị Hắc Đạo đánh đâu, chỉ cần để ý coi chừng mấy thằng lính canh ở gần làng, hoặc gần mấy cổng vào thôi.

-BlackCat-
08-13-2012, 11:05 AM
làm sao mà wa được map hắc đạo hay bạch đạo vậy bạn. Mình chơi hắc đạo muốn wa bạch đạo tham quan mà không được.

Đơn Nhất
08-13-2012, 11:13 AM
làm sao mà wa được map hắc đạo hay bạch đạo vậy bạn. Mình chơi hắc đạo muốn wa bạch đạo tham quan mà không được.

Mình cũng chưa test thử xem ở server này bạch đạo có vào đc lối vào Thạch Gia Trang và Đại Đồng ở Hợp Phì ko.
Còn nếu muốn vào Hàng Châu: Từ Hợp Phì bạn vào map Nam Xương, ở Nam Xương có lối đi trực tiếp vào Hàng Châu đó.

P/s: nếu ko vào đc Thạch Gia Trang để kiếm Mât thư ĐTCN thì các bạn tạo 1 con lãng nhân, cho học khinh công rồi chạy sang đó TGT mà lượm nhé :D người ta hay train ở đó rớt nhiều lắm

-BlackCat-
08-13-2012, 11:23 AM
ừh tại mình thấy mọi người bàn tán là Bạch Đạo wa map TGT lụm đồ được, nhưng mà mình đi kô được cho nên thấy lạ đó mà, còn Hàng Châu với Nam Xương thì có lối đi thẳng từ Hợp Phì wa ma, Hắc Đạo hay Bạch Đạo gì cũng đi được hết

Tuyết Liên
08-13-2012, 12:37 PM
Hix, bên BD làm sao đánh rớt dc mảnh bạch kim, với lại tên gãy vậy mấy bạn. còn cái lọ thuốc đánh ở đâu ra, mình đánh mấy bà già mà chẳng thấy ra, hum qua mon men qua HD, kiếm dc mấy cái mảnh bạch kim còn tên gãy với lại lọ thuốc thì bó tay, 2 cái đó mình kiếm ko ra.... giờ mình nk1 rồi, chẳng bjk làm sao @@

Đơn Nhất
08-13-2012, 12:50 PM
ừh tại mình thấy mọi người bàn tán là Bạch Đạo wa map TGT lụm đồ được, nhưng mà mình đi kô được cho nên thấy lạ đó mà, còn Hàng Châu với Nam Xương thì có lối đi thẳng từ Hợp Phì wa ma, Hắc Đạo hay Bạch Đạo gì cũng đi được hết

Thạc Gia Trang / Trịnh Châu, Tế Nam / Đại Đồng cũng có lối đi trực tiếp từ Hợp Phì sang, bạn đi thử xem sao.

@ Tuyết Liên: mũi tên gãy phải đánh tụi cung thủ, và phải là tụi Master cung thủ level cao nhất map Nam Xương, rất hiếm rơi. Lọ thuốc thì phải đánh bà già, nhưng mà phải là bà già level cao nhất ở map Nam Xương nhé, và cũng hiếm rơi ko kém mũi tên gãy

Đơn Nhất
08-13-2012, 12:52 PM
p/s: Map bạch đạo thì mình ko rành, nếu bạn qua Hàng Châu thì có thể kiếm đc tụi cung thủ này ở đối diện bãi Hổ (Hổ chứ ko phải cưỡi Hổ nhé, HC chỉ có duy nhất 1 bãi hổ thôi), còn bà già thì đi vào lối vào Kim TIền Bang sẽ gặp

chitrung
08-13-2012, 08:23 PM
h mới biết, mọi hôm tìm vãi tè lun

wudang
08-13-2012, 09:34 PM
Đóng góp chút cho phần dịch nè:
Phần thu thập kim tiền bang:
1. Tiêu bài đồng tiền đường
2. Tiêu bài thiết tiên đường
3. Tiêu bài ngân tiền đường
4. Khối sắt
5. Băng tay = đồng
6. Đoạn cung
7. Mũi tên gãy
8. Miếng bạc
9. Tân thiết toái phiến
10. Đồng khối
11. Lọ thuốc
12. Châm
13. Mảnh giáp sắt
14. Thẻ bài có hoa văn.
15. Cành cây.

Mấy cái kia tui ko dịch nổi, mới cả chỉ làm loạn lên bởi vì Kim tiền bang chia làm 3 bộ : Đồng, Ngân, Thiết.
Mỗi bộ chia làm Trọng trang thủ( thằng cầm giáp ), Đoản cung thủ ( bắn tên), thiết phiến thủ ( mấy thằng tay bo).
nhưng mà hơn nữa nó còn chia cấp bậc gồm - bộ tướng, hộ vệ, cảnh vệ. Tổng cộng là gần 15 loại, ko phân biệt nổi T____T.

Mong #1 làm rõ hơn nữa.

Đơn Nhất
08-14-2012, 10:18 AM
Cám ơn bạn ^_^ mình cũng tính làm tiếp mà giờ forum hết cho sửa bài viết rồi.

7up_NTT
08-14-2012, 11:37 AM
Thank!! Veryyyyy

wudang
08-14-2012, 02:16 PM
^
^
Uh, tự dưng cái nó disable cái tính năng edit post. Chả hiểu để làm gì, ít ra thì cũng phải cho #1 edit trong mấy topic hướng dẫn chứ.
Viết nốt mấy cái này theo đúng phần dịch của Dzo @@.
Tử vong cốc:

2. Cổ thư của Điểm thương phái. ( Quái hồn điểm thương cuồng nhân)
5. Mảnh sắt
7. Túi da chứa nước ngọt
9. Vải bông chỉ vàng
10. Bách thiết toái phiến. ( Băng hồn thiết giáp hoa)
13-14. Quất siêu cự linh thú ra hết.

Diêm vương cốc:

1. Thiết tâm mộc bị cắt. ( vong giới bái giáo phế nhân - có 2 loại - sút loại lv thấp hơn)
5. Thanh long đoản kiếm (
6. DÂy thừng vàng >> Huyết trảo quỷ ( con này quất ác nhất chém 2 con phải vận khí 1 lần)
7. Tử vong chỉ hoàn.
8. Bạch cốc tửu - tổ TẬP kích thất minh quái kiếm, côn , sạn.
9. Kim tiền đai - tổ ĐỘT kích, PHÒNG THỦ thất minh quái kiếm, quái côn, quái sạn

Mảnh sắt, mảnh sắt nhỏ, miếng sắt mỏng đều ở bãi thạch bì quỷ + trọng giáp thạch bì quỷ.

Chú ý là ngay từ lv có thu thập TVC thì sau đó 1-2 lv cũng có thu thập DVC rồi nên tranh thủ mà thu thâp trước mấy thứ trùng, về sau lên Tế Nam/ Đại Đồng đỡ phải mò lại.


Mãnh Thú Các:

1. Răng cửa.
2. Túi đầu to ( Ẩn hình phi dực thú- phi dực thú)
3. Răng nanh sói ( ko nhớ chính xác)( long nha xích đao huyết lang thú)
4. Gậy chú thuật ( Cầm linh thú)
5. Lông tờ rym lớn. ( Cầm linh thú + phi thủy cầm linh thú )
6. Chân trước của báo ( đại hắc báo- hắc báo)
7. Sáo dã thú đỏ - ( mấy thằng cưỡi báo đốm vàng-)
8. Dây thừng đai hùng ( Bác đấu thú )
9. Thiết chùy ( cùng bãi với Bác Đấu Thú- sút con cầm chùy )
10. THương đầu
11. Búa ko lưỡi ( Đấu hồn bách binh vương)
12.Xương hổ to ( các loại cọp trắng bị cưỡi trong bán kính 10km )
13. Ngà voi ( cọp vằn )
14. Bùa = xuơng của Dã Thú Minh ( chịu ko nhớ con này ).

ngaytuyettrang
08-14-2012, 07:44 PM
vote cho ban

9ddzogamecom
08-15-2012, 08:35 AM
Hoàng đồng bản dày - Siêu cấp cự linh thú (Superior Giant) cái này mình đánh hoài không rớt. Toàn rớt mảnh sắt không :((

Đơn Nhất
08-15-2012, 10:02 AM
Hoàng đồng bản dày - Siêu cấp cự linh thú (Superior Giant) cái này mình đánh hoài không rớt. Toàn rớt mảnh sắt không :((

Đánh 1 hồi cũng rớt hà bạn ơi. Cái hoàng đồng bản dày này thật ra ko phải là món rate drop thấp nhất ở map Thạch Gia Trang đâu. Theo tớ thì Túi chứa nước ngọt mới là thứ ít rớt nhất đó :D

P/S: đã edit đc bài viết rồi, nên mình lấy bài của bạn wudang sửa lên trang #1 nhé, cám ơn bạn rất nhiều

nizkconzai
08-15-2012, 10:23 AM
bạn nên dịch 100% xong hãy post :D chứ để toàn E như này khó hiểu quá, đừng bê nguyên cả cái hướng dẫn từ 4rum nước ngoài vào đây như vậy :D
Bạn này nói như cắn vào đ ít tớ. Đơn Nhất đã bỏ cổng làm chi tiết như thế kia, cậu khó hiểu chỗ nào khi mà có cả hình ảnh đi kèm? Vị trí quái và hình dạng quái có cả, ko hiểu thì chỉ 1 câu khẳng định là cậu não phẳng. người ta đã làm hướng dẫn cho không cảm ơn thì thôi, còn vào đáp đá hội nghị. Có giỏi thì cậu tự việt hóa rồi post 1 bài hướng dẫn đầy đủ và chi tiết như thế này đi

nizkconzai
08-15-2012, 10:27 AM
Nói chung là tạm được :D cái TVC thích hợp cho newbie còn từ DVC trở đi chắc không cần hướng dẫn ai cũng biết cứ train theo cấp độ là nhặt được thôi mà cũng na ná như TVC gần Quyết là nơi chủ yếu rớt NL :D
Lại 1 cậu nữa thích đáp đá hội nghị. thế nào là "tạm được" và thế nào mới là được của cậu>

nizkconzai
08-15-2012, 10:29 AM
không có nút like hay thank à? bài viết quá ổn và rõ ràng, bài này lên được đánh dấu cho lên trên để mọi ng tham khảo

Đơn Nhất
08-15-2012, 11:02 AM
Đã dịch xong hơn 90% ^_^ Còn sót 1 ít để log game chạy đi xem đã :D hehe
cám ơn các bạn nhé

@nizkconzai: bài này được tổng hợp vô đây cùng với các bài hướng dẫn khác rồi nè bạn :D http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?14440-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-kinh-nghi%E1%BB%87m-9D-t%E1%BB%AB-A-%C4%91%E1%BA%BFn-Z

CửuLong
08-15-2012, 11:32 AM
Cho mình hỏi đeo mặt nạ Bạch đạo có vào được Hắc đạo ko vậy?

damdamtyty
08-15-2012, 02:47 PM
Thu thap mat ca ngay troi, vi ty le drop cua Dzo no thap qua, uc nhat la cai vu rot vat pham de lam Q de long hanh, danh thi thoi roi, len vao cap moi rot.

Đơn Nhất
08-15-2012, 08:47 PM
Cho mình hỏi đeo mặt nạ Bạch đạo có vào được Hắc đạo ko vậy?

Lối vào ở Hợp Phì: dù bạn đeo mặt nạ cũng ko vào đc bên khác phe.
Lối thông giữa Hàng Châu (Hắc đạo) và Nam Xương (Bạch đạo): ko cần đeo mặt nạ vẫn qua đc. Nhưng qua bên khác phe coi chừng bị giám sát đoàn giết.
Ngoài ra cần lưu ý là nếu ở đúng map của phe mình, nhưng bạn lại đeo mặt nạ thì cũng bị giám sát đoàn nó đập. Nói chung cứ đeo mặt nạ thì phải coi chừng.

P/S: những điều trên mình chưa test ở 9D Dzo, bạn nào rảnh log vô game test giùm nha ^_^


Thu thap mat ca ngay troi, vi ty le drop cua Dzo no thap qua, uc nhat la cai vu rot vat pham de lam Q de long hanh, danh thi thoi roi, len vao cap moi rot.

Thu thập thì chịu khó vừa train vừa lượm thôi, phải sang đến map 3 bạn mới thấy kiếm Cành cây, Mũi tên gãy, Châm và Lọ thuố nó gian nan cỡ nào :D

Riêng cái ĐLH tớ thấy chỉ có nv gia nhập thì ít rớt (nhất là MG) còn sau đó thì ĐLH đa số là đánh 1 cái đc Q, đâu phải nhặt gì đâu?

mrthangthien
08-16-2012, 07:35 AM
bài viết hay thanks bạn nhiều

quachthaihai
08-16-2012, 02:05 PM
Ban choi hoi cach su dung LD ra sao? uong tu cap 1,trong trang thai nao thi dam bao thanh cong,

TriDungPr0
08-17-2012, 10:01 PM
Cho hỏi cái Lọ thuốc là đánh mấy bà già ở Tử Giả Bình gần Thanh phong sơn trang phải k, vì cái bản đồ của chủ topic ở đó k có thanh phong sT =]]

Đơn Nhất
08-17-2012, 10:26 PM
Cho hỏi cái Lọ thuốc là đánh mấy bà già ở Tử Giả Bình gần Thanh phong sơn trang phải k, vì cái bản đồ của chủ topic ở đó k có thanh phong sT =]]
Ko có bản đồ hướng dẫn bên Bạch đạo, cậu thông cảm, với ớt cũng ko rành map Bạch đạo nữa, nói chung bà già ở map Nam XƯơng cũng như Hàng Châu có nhiều level, bạn phải đánh bà có level cao nhất thì mới đc.


Ban choi hoi cach su dung LD ra sao? uong tu cap 1,trong trang thai nao thi dam bao thanh cong,

Uống cấp 1 xong sẽ uống đc cấp 2 (ko cần phải max cấp 1 mới đc uống cấp 2).
Việc uống linh dược thành công hay ko thì tớ ko dám nói, chỉ chia sẻ tí kinh nghiệm là: luôn để sẳn 2 món giống nhau khi uống. Ví dụ muốn uống LD MT cấp 2 thì phải có 2 cái LD MT cấp 2, uống 1 cái mà ko max thì uống ngay cái thứ 2, chứ đừng có cái nào uống ngay cái đó.

TriDungPr0
08-17-2012, 10:54 PM
Thì cái Thanh phong sơn trang là ở Hàng Châu (cái bản đồ của bạn) chứ gì nữa, có điều trên đó bị mất cái thanh phong sơn trang thôi (trong game thì có)
À mình bổ sung là 3 món :đồng khối, tiêu bài đồng tiền đường và băng tay bằng đồng đánh con Đồng tiễn đệ nhị đường đường chủ đều có thể rớt đủ cả 3 loại nhá (3 in 1) ^^

Đơn Nhất
08-18-2012, 12:45 AM
Thì cái Thanh phong sơn trang là ở Hàng Châu (cái bản đồ của bạn) chứ gì nữa, có điều trên đó bị mất cái thanh phong sơn trang thôi (trong game thì có)
À mình bổ sung là 3 món :đồng khối, tiêu bài đồng tiền đường và băng tay bằng đồng đánh con Đồng tiễn đệ nhị đường đường chủ đều có thể rớt đủ cả 3 loại nhá (3 in 1) ^^

à nếu là map HC thì đánh ngay cổng KTB là tốt nhất :D, ko thì đánh gần bãi thú U Minh (như trong map nó chỉ) cũng được. Cám ơn bạn đã góp ý nhé ^_^

wudang
08-21-2012, 10:35 PM
Bảo trì chẳng đúng lúc tý nào, tranh thủ lên viết tiếp.

Cáo lỗi một số chỗ nhớ nhầm .

Mãnh Thú Các:

3. Răng nanh thô kệch
7. Sáo dã thú đỏ - đoạt mệnh/ long nha đoạt mệnh/ hắc báo thú.
9. Thiết chùy - Cự Chùy Dã Chiến Thú/ Dã Chiến Thú
10. Thương đầu- Cự Hùng Thú.
13. Ngà voi - Mãnh Hổ Thú.
14. Bùa = xương của Dã Thú Minh - Tu La Vương/ Kỳ Linh Tu La Vương.

Kim Tiền Bang:
7. Mũi tên gãy - Đồng tiền đường Bộ tướng Đoạn cung thủ ( cực kỳ chú ý tên ) .
Lv của quái này từ nhật nguyệt 8 >> nhật nguyệt 11.
Tui nhật nguyệt 12 đập 2 tiếng ( chỉ đập con này ) mới được đủ 5 cái.
8. Mảnh bạch kim - Kim tiền đường hộ vệ Trường thương Thủ, Chú ý con này chỉ có ở bổn đường Kim Tiền Bang của Hàng Châu ( Nam Xương ko hề có ) - đi sâu vào trong.

11. Lọ Thuốc - Ngân tiền đường BẢO vệ Y Tiên Thủ ( Quái này chỉ có tại Hàng Châu- tỷ lệ rớt khá hiếm - Nam Xương ko có ). [ đi qua cổng bổn đường kim tiền bang có khá nhiều ]

15. Cành cây- ( Long thần Huyết Xích Lang ).

2 món - mảnh bạch kim + lọ thuốc:
Bạn buộc phải liều mình qua hàng châu nếu bạn là bạch đạo, tui hên gặp bạn 2b LL ( HiepSiHeo) tốt bụng giúp tui kiếm 5 lọ thuốc. Mảnh bạch kim vô trong xin được nhiều.

Đánh giá 1 chút: thu thập MTC cực dễ nhưng thu thập KTB cực khó.
Nhưng rốt cuộc là cả 2 đều chỉ linh dược 5.

Đơn Nhất
08-22-2012, 01:25 PM
Mình toàn chơi bên Hắc Đạo nên ko biết thông tin bên Bạch Đạo, thanks bạn wudang nhé, bổ sung lên trang 1# rồi :D

muaxuanamap02
08-24-2012, 02:42 PM
ai biết Np thu thập tên là Vạn Đại Dã ( ko phải Vạn Đại Gia nha) ở đâu em cảm ơn?????????????

Đơn Nhất
08-24-2012, 03:54 PM
ai biết Np thu thập tên là Vạn Đại Dã ( ko phải Vạn Đại Gia nha) ở đâu em cảm ơn?????????????

ở Hợp Phì, ông già mập áo đỏ đứng kế bên cái xe bạch mã ở khu trung tâm đó

Oggy##
08-24-2012, 07:46 PM
Cho mình hỏi cái kì nham quái thạch dùng để đổi TVL đỏ đánh con nào rơi ra. Thấy mấy bạn train cùng bảo sang DVC mới có. Nhân thể hỏi luôn mấy cái thanh vân, chu thiên nang, bài đánh đâu rơi ra vậy, sao chỉ thấy nhặt được mấy cái vong ngã

Đơn Nhất
08-24-2012, 09:27 PM
Cho mình hỏi cái kì nham quái thạch dùng để đổi TVL đỏ đánh con nào rơi ra. Thấy mấy bạn train cùng bảo sang DVC mới có. Nhân thể hỏi luôn mấy cái thanh vân, chu thiên nang, bài đánh đâu rơi ra vậy, sao chỉ thấy nhặt được mấy cái vong ngã

Kì Nham Quái Thạch đánh quái Bạch Vô Thường, ngay gần chỗ nạp key TVC (từ bãi Thiết giáp hoa trong TVC đi vào 1 tí nữa đến cuối cùng là tụi nó đó.

Thẻ bài xanh (thanh vân, chu thiên) sang nữa cuối map Đại Đồng, Hàng Châu đánh sẽ rớt.

Oggy##
08-24-2012, 11:15 PM
Kì Nham Quái Thạch đánh quái Bạch Vô Thường, ngay gần chỗ nạp key TVC (từ bãi Thiết giáp hoa trong TVC đi vào 1 tí nữa đến cuối cùng là tụi nó đó.

Thẻ bài xanh (thanh vân, chu thiên) sang nữa cuối map Đại Đồng, Hàng Châu đánh sẽ rớt.
Thank bạn, hồi trước mình chơi hắc đạo cũng thấy rơi cái đó, không nhớ rõ lắm. Nhưng giờ sang bạch đạo thì chả thấy đâu

thanlongvu
08-27-2012, 07:05 PM
up lên phát bài này hay mà chìm hơi sâu rồi

Hoanovedem
08-29-2012, 09:36 AM
Cho hỏi cái miếng sắt mỏng trong nguyên liệu DVC chủ thớt nói đánh ở TVC cũng có thì đánh quái nào rơi ra cái đó vậy?

Vơ Sạc 99
08-29-2012, 09:42 AM
Được !Cứ thế mà phát huy.

zTieuLongNuz
08-29-2012, 09:50 AM
bài viết rất hay điểm 10 cho chất lượng

muaxuanamap02
08-29-2012, 08:41 PM
ở Hợp Phì, ông già mập áo đỏ đứng kế bên cái xe bạch mã ở khu trung tâm đó
da bao la ong " van dai da" ko phai "van dai gia" rui ma. biet chi voi minh ko biet tra nv o dau

gr33nb0y
08-30-2012, 08:30 AM
cho mình hỏi những thứ đánh quái nhặt đc như miếng bạc, kỳ lân tượng, miếng bạc, túi da, mảnh vỡ kim loại, .... thì ngoài kim ty và lưu thạch là mình biết nên giữ để đổi quần áo VDG, con những thứ còn lại sau khi đổi thu thập thì có nên bán hết luôn hay giữ lại? Các pro chỉ mình nên giữ lại những thứ nào với, mình có nhiều quá, chật hết túi rồi :D

Đơn Nhất
08-31-2012, 11:42 AM
cho mình hỏi những thứ đánh quái nhặt đc như miếng bạc, kỳ lân tượng, miếng bạc, túi da, mảnh vỡ kim loại, .... thì ngoài kim ty và lưu thạch là mình biết nên giữ để đổi quần áo VDG, con những thứ còn lại sau khi đổi thu thập thì có nên bán hết luôn hay giữ lại? Các pro chỉ mình nên giữ lại những thứ nào với, mình có nhiều quá, chật hết túi rồi :D

đã thu thập đủ rồi thì ko còn dùng để làm gì nữa hết, bán đi bạn :D (những ngliệu hiếm thì có thể đem ra HP bán)

QUên mất, nhưng nếu bạn thu thập để đổi key thì phải giữ lại, bấm L chỗ thu thập để nhìn xem cần giữ lại những thứ gì

Dạ Nguyệt
09-01-2012, 07:04 AM
tks bác ^^...vote cho bác 1 phiếu

oicaidisme90
09-04-2012, 01:07 PM
duoc ! bai viet hay do.

alphakts
09-06-2012, 08:39 AM
thak bạn nhiềuvodang1

2nhp2v
09-28-2012, 09:34 AM
thanks bạn nhìu

tonglinh91
10-06-2012, 06:35 PM
thiet tam moc bi cat danh o? cho~ nao vay may ban

DatThanKinh
10-11-2012, 10:54 PM
topic này rất rõ ràng và thiết thực.
ở trên đánh con Bài giáo phế nhân ở Đại đồng gần làng 3 sẽ rớt thiết tâm mộc

boybuonhp91
10-12-2012, 07:25 AM
tên quái thu thập ở Hàng Châu nè


1. Tiêu bài Đồng tiền đường - Quái có chữ Đồng tiền đường... (Bronze coin bowman, Bronze coin convoy archer): tụi cung thủ
2. Tiêu bài Thiết tiên đường - Quái tên có chữ Thiết tiền đường (Iron coin guard warrior, bronze coin gladiator guardsman): tụi lính cận chiến
3. Tiêu bài Ngân tiền đường - Quái tên có chữ Ngân tiền đường (Silver Coin Convoy/Superior Witch Doctor, Silver Coin Convoy/Superior Acupuncturist): bà già và con nhỏ áo xanh phi châm
4. Khối sắt - Thiết tiền đường cận vệ trọng trang thủ
5. Băng tay bằng đồng * - Đám cung thủ cấp thấp (Bronze coin bowman, Bronze coin convoy archer)
6. Đoạn cung - Tất cả các loại cung thủ (Bronze Coin Head/Superior/Master Bowman, Bronze Coin Head/Superior/Master Archer)
7. Mũi tên gãy *** - Đồng tiền đường bộ tướng Đoạn cung thủ v.v... (Bronze Coin Head/Master Bowman): nguyên liệu này rất hiếm rớt, đám cung thủ cấp cao ở Hàng Châu tập trung đối diện bãi hổ, chỗ 2 con boss mặt xanh, lv của quái này từ nhật nguyệt 8 >> nhật nguyệt 11
8. Mảnh bạch kim - Con nhỏ cầm thương bên trong Kim tiền bang: Trường thương Thủ (Gold Coin Convoy Spearwoman, Gold Coin Convoy Lancer): đi sâu vào trong KTB, gần sát chỗ nạp key đó, đặc biệt chỉ có ở map Hàng Châu.
9. Tân thiết toái phiến - Thiết tiền đường cận vệ trọng trang thủ
10. Đồng khối - Cung thủ cấp thấp (Bronze Coin bowman)
11. Lọ thuốc ** - Ngân tiền đường bảo vệ y tiên thủ
12. Châm ** - Ngân tiền đường cận vệ cương châm thủ
13. Mảnh giáp sắt - Thiết tiền đường cận vệ trọng trang thủ
14. Thẻ bài có hoa văn - Thiết tiền đường cận vệ trọng trang thủ
15. Cành cây *** - Long Nha Xích Huyết lang ( quái ở Bổn đường dã thú minh ở Nam Xương )

pemap10b3
10-18-2012, 11:06 AM
Cho em hỏi ngoài lề chút xíu, làm sao để khi uống linh dược đc điểm tối đa vậy các anh ? em uống vào toàn là đc điểm thấp nhất thôi, chán............................................. .................................................. ......................

Trieu-Man
10-18-2012, 11:08 AM
LD giờ nhiều quá do ae đi quyết hốt về, giá rẻ bèo, thu thập làm gì cho mất công :)

Trieu-Man
10-18-2012, 11:23 AM
Cho em hỏi ngoài lề chút xíu, làm sao để khi uống linh dược đc điểm tối đa vậy các anh ? em uống vào toàn là đc điểm thấp nhất thôi, chán............................................. .................................................. ......................

Chia sẻ ae tham khảo cách uống của mình chứ ko thể gọi là bí quyết được (xác suất max thành công của mình là tầm 75% thôi, chỉ uống chay, ko có LD bổ trợ).

Trước khi ăn LD, mình để cho hết buff, CLTH, ko vận công (TP, BP) nói chung là chỉ có mỗi cái danh hiệu trên đầu thôi. Relog, chờ hết vô địch, chọn cái LD cùi nhất (LD cấp thấp nhất chưa max) ngồi xuống thong thả bóc vỏ, lấy dao thái lát rồi bỏ vào mồm :D nói đùa thôi, bạn uống cái LD cùi đầu tiên nhé. Tâm lý của nhiều bạn là chờ hết độc mới uống viên LD tiếp theo, còn mình thì ko. Nhai tiếp cái thứ 2, 3, 4, 5. Sẽ có vài cái max, không max thì cũng gần max (VD max là 4 thì cũng lên đc 3đ). Nhớ là uống LD từ thấp đến cao. Lần gần nhất mình uống 5v max 3. Ah mình toàn uống buổi sáng sớm...

Ae ai thử ko? Nếu k thành công đừng nó ném đá nhé :D

boybuonhp91
10-18-2012, 11:52 AM
hên xui thôi, k có bí quyết gì đâu, ld cấp 5 tôi toàn mua 10 cục 1 lúc ăn cho max thì thôi, toàn ăn ít nhất là 3 viên k thì 7 viên mới max.

pemap10b3
10-19-2012, 01:51 PM
Chài, sao nhiều thứ em ko biết vậy, linh dựoc bổ trợ là sao mấy anh ? Còn em uống LD dô ko đc điểm tối đa rồi có xóa đc ko, làm sao để xóa.........................gà mới chơi game, mong đc giúp đỡ tận tình............................................. ..........................

Trieu-Man
10-19-2012, 02:01 PM
Có 1 bài mình mới coi, bạn xem tham khảo để nắm thêm 1 số thông tin


Linh Dược là loại vật phẩm rất quan trọng trong Cửu Long Tranh Bá. Chắc hẳn nhiều bằng hữu đã nắm khá rõ công năng và cách sử dụng chúng. Tuy nhiên đối với những người mới, đây quả thực là một điều mới mẻ. Để thuận tiện cho member mới và cũng như để mọi người “ôn lại chuyện xưa”, mình xin mạn phép mở topic này.
Mỗi Linh Dược có một câu chuyện riêng về xuất xứ cũng như công dụng riêng. Có loại mọc trên núi tuyết, có loại là sản phẩm của rừng sâu nhưng tựu chung đó điều là kết quả của sự hội tụ “thiên địa linh khí”.
Linh Dược có 5 loại tương ứng với ngũ khí: Cân Lực, Chân khí, Trí Tuệ, Sinh Lực, Mẫn Tiệp
Cho tới hiện nay, Linh Dược có tất cả 8 cấp, từ cấp 1 tới cấp 8.
Có 5 cách để kiếm được Linh Dược .
• Đánh quái vật khi luyện công, Linh Dược sẽ rơi ra ngẫu nhiên (cũng giống như huyết tinh hay vũ khí). Tùy thuộc cấp độ của quái vật mà sẽ rơi ra Linh Dược có cấp độ tương ứng.
• Làm các loại nhiệm vụ: Một số loại nhiệm vụ Phong vân lục sẽ thưởng Linh Dược , nhiệm vụ thu thập "Tử Vong Cốc", "Diêm Vương Cốc", “Kim tiền bang”, Dã thú minh” ….nhiệm vụ thu thập nguyên liệu (đổi Linh Dược cấp cao hơn tại NPC ở Hợp Phì).
• Mua Linh Dược cấp 1 tại các làng ở môn phái. Đây là một điểm mà nhiều người quên hoặc không biết. Giá Linh Dược cấp 1 tại đây là 100,000 lượng. Bạn có thểmua 1 bộ để đổi lấy Linh Dược cấp 2 (tương ứng Linh Dược cấp 2 giá 500,000 lượng) và Linh Dược cấp 3 (giá tương ứng là 2,500,000 lượng)
• Đi Quyết để kiếm Linh Dược là một nghề mà bạn có thể tham khảo
• Săn boss (chắc không cần nói nhiều  )

Sau khi uống Linh Dược , điểm ngũ khí của bạn sẽ có thêm chỉ số “+” tùy thuộc vào loại Linh Dược , cấp độ Linh Dược và sự may mắn của bạn.
• Linh Dược cấp 1: tối đa +2
• Linh Dược cấp 2: tối đa +3
• Linh Dược cấp 3: tối đa +4
• Linh Dược cấp 4: tối đa +5
• Linh Dược cấp 5: tối đa +6
• Linh Dược cấp 6: tối đa +6
• Linh Dược cấp 7: tối đa +6 (bán trong event hoặc là giải thưởng event)
• Linh Dược cấp 8: tối đa +6 (bán trong event hoặc là giải thưởng event)

Bạn có thể uống Linh Dược cùng một loại nhiều lần nếu muốn. Khi đã đạt điểm tối đa của Linh Dược , đừng dại thử uống tiếp mà hãy uống đến Linh Dược cấp cao hơn. Bạn phải uống lần lượt Linh Dược theo cấp độ từ thấp đến cao chứ không thể có chuyện chưa uống Linh Dược cấp 1 đã đòi uống Linh Dược cấp 2. Theo kinh nghiệm giang hồ, tốt nhất là có cấp nào uống được thì uống, không cần chờ max cấp thấp bởi nếu “số đen” thì có khi bạn phải uống 5 -6 viên cấp 2 mới max.
Ngoài ra còn có 1 số loại Linh Dược bổ trợ như sau:
• Tăng xác suất hiệu nghiệm (120%, 150%): Uống loại bổ trợ này trước rồi mới uống tới Linh Dược ngũ khí sau. Khi sử dụng, Linh Dược bổ trợ giúp tăng khả năng hiệu nghiệm của Linh Dược chính, tức là chúng ta sẽ hạn chế trường hợp bị trừ điểm, nhưng không làm gia tăng tỷ lệ đạt tối đa. Đây là Linh Dược không có mấy tác dụng với các Linh Dược cấp thấp (cấp 1, 2 , 3, 4, 5) nhưng khá cần thiết khi sử dụng với cấp 6, 7, 8.
Rất nhiều trường hợp game thủ chỉ chăm chăm vào tăng xác xuất tối đa và kết quả là Linh Dược …không hiệu nghiệm. trong những trường hợp đó, không những điểm Linh Dược cấp đó bị trừ mà còn bị trừ nhiều nữa.
• Tăng sác xuất tối đa (Huyết Chi và Thanh Thạch Khuẩn). Loại này có tác dụng tăng khả năng đạt điểm cộng tối đa. Tuy nhiên nó không có tác dụng tăng xác xuất hiệu nghiệm nghĩa là bạn có thể đối mặt với trường hợp Linh Dược không hiệu nghiệm. Mặt khác với những Linh Dược cấp cao, tỷ lệ đạt điểm công tối đa là rất thấp. Do vậy dẫu cho đã sử dụng Huyết Chi hoặc Thanh Thạch Khuẩn cũng không có nghĩa bạn chắc chắn sẽ đạt điểm tối đa.
• Linh Dược hạn chế tác dụng của trường hợp không hiệu nghiệm: Đây là loại Linh Dược bổ trợ có tác dụng hạn chế điểm trừ khi bị xảy ra Linh Dược không hiệu nghiệm. Giới hạn có thể là -3 hoặc -5 tùy theo loại bổ trợ.

Một số mẹo để Max linh dược :
1. Đợi khi vừa up level.
2. Không có phẫn nộ.
3. Điểm nhiễm độc nếu có (sau khi uông Linh dược trước đó) là 10, 20, 30
4. Uống tại Hợp Phì
5. Để nhân vật ở trạng thái hòa bình
6. Cởi bỏ hết đồ, tốt nhất là không mặc gì cho khí huyết dễ lưu thông ;)
7. Uống sau ngay khinh công chấm dứt.
----->(sưu tầm) mong đừng ném gạch mod nhé luclam1

pemap10b3
10-19-2012, 02:25 PM
thanhk các bạn các anh rất nhiều, vậy là tơ lòng đã đc gỡ rối............................................. .................................................. ....

tunglanhtb
10-19-2012, 02:28 PM
hay tks ban nhiu nhe

Trieu-Man
10-19-2012, 02:50 PM
thanhk các bạn các anh rất nhiều, vậy là tơ lòng đã đc gỡ rối............................................. .................................................. ....


hay tks ban nhiu nhe

9D thực sự hay, hi vọng các bạn sẽ đồng hành lâu dài cùng với ae mặc dù chúng ta biết rằng Dzo còn nhiều thiết sót cần cải thiện. Have fun!!!

khanhminh102
10-19-2012, 02:57 PM
Thời điểm nhạy cảm như vầy mà Triệu Mẫn vẫn nói đc những lời lẽ nhẹ nhàng tình cảm về Dzo. Khâm phục !

Trieu-Man
10-19-2012, 03:02 PM
Thời điểm nhạy cảm như vầy mà Triệu Mẫn vẫn nói đc những lời lẽ nhẹ nhàng tình cảm về Dzo. Khâm phục !

Mình đang ở cty, đâu có vào game được, nhưng nói thiệt là vì yêu 9D phải "sống chung với lũ" thôi chứ biết sao giờ.

Cũng như bạn thương con, có nhiều điều hết sức vô lý nhưng bạn vẫn phải cho tiền thầy cô để con bạn được quan tâm thêm tí xíu ý mà chứ k là bị hắt hủi...

Trieu-Man
10-19-2012, 03:03 PM
Thời điểm nhạy cảm như vầy mà Triệu Mẫn vẫn nói đc những lời lẽ nhẹ nhàng tình cảm về Dzo. Khâm phục !

Mình đang ở cty, đâu có vào game được, nhưng nói thiệt là vì yêu 9D phải "sống chung với lũ" thôi chứ biết sao giờ.

Cũng như bạn thương con, có nhiều điều hết sức vô lý nhưng bạn vẫn phải cho tiền thầy cô để con bạn được quan tâm thêm tí xíu ý mà chứ k là bị hắt hủi...